Så enkelt er det ikke. Arbeidsmiljøloven sikrer i stor grad ansatte mot å bli oppsagt.
Så enkelt er det ikke. Arbeidsmiljøloven sikrer i stor grad ansatte mot å bli oppsagt.Vis mer

Kan du få sparken ?

Det er tallrike grunner til at arbeidsgiver ser seg nødt til å sparke ansatte. Vi har sett på hva som kan forårsake din eventuelle oppsigelse eller avskjedigelse.

Loven skiller mellom oppsigelse og avskjedigelse. Oppsigelse er mest vanlig. Ved en oppsigelse arbeider den oppsagte ofte ut oppsigelsesperioden. Avskjedigelse er mye mer alvorlig. Dersom arbeidsgiver velger å gi deg avskjed må du som regel gå på dagen.

Oppsigelse

Ifølge arbeidsmiljøloven skal en oppsigelse være begrunnet i et "saklig" forhold vedrørende arbeidsforholdet:

"§ 60. Vern mot usaklig oppsigelse
Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold…"
(Arbeidsmiljøloven)

- Hva som er et saklig forhold er slettes ikke lett å definere. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle og et endelig svar på om oppsigelsen er gyldig fåes ikke før saken eventuelt avgjøres av retten, opplyser førstekonsulent ved Direktoratet for Arbeidstilsynet, Mona Forseth, til DinSide.

Hun forteller imidlertid at skulking, uredelighet, stadige forsentkomminger, beruselse på jobb og ordrenekt er eksempler på gyldig oppsigelsesgrunn.

- For arbeidsgiver er det viktig å merke seg at den ansatte bør ha fått en skriftlig advarsel før en eventuell oppsigelse legges på bordet. Rettspraksis viser at domstolene legger stor vekt på om den ansatte har fått anledning til å rette opp forholdet, påpeker Forseth.

Oppsigelse i prøvetiden

Forseth kan fortelle at det er lettere, men ikke mye, å si opp folk så lenge de fremdeles er i prøvetiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Paragraf 63 i arbeidsmiljøloven gir rom for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse som følge av manglende faglig dyktighet, manglende tilpasning til arbeidet eller manglende pålitelighet:

"§ 63. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid
Blir en arbeidstaker som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens tilpassing til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet…"

- Her er det viktig og huske på at arbeidsgiver, i mye større grad enn det mange tror, plikter å følge opp den ansatte. Dersom arbeidstager kan vise til manglende tilbakemeldinger og at lite ble gjort for at hun eller han skulle fungere tilfredsstillende, ja, da stiller arbeidsgiver svakt i en eventuell rettssak, sier Forseth.

Oppsigelse som fast ansatt

Har du først kommet deg helskinnet gjennom prøvetiden, stiller du adskillig sterkere.

- Rettsavgjørelser viser at det er svært vanskelig å si opp en som er fast ansatt på grunn av manglende faglig dyktighet, sier Forseth. Hun tillegger at en som er fast ansatt kan gå til søksmål og samtidig ha rett til å stå i stillingen inntil en endelig dom foreligger. Dette kan ta måneder, i verste fall år, noe som ikke minst er en uønsket situasjon for arbeidsgiver.

Avskjedigelse

Avskjedigelse er en helt annen og mer alvorlig sak enn oppsigelse. Dersom du blir avskjediget må du som regel gå på dagen. Du har da gjort deg skyldig i et såpass alvorlig forhold at du kan bli rammet av straffeloven.

"§ 66. Avskjed
Arbeidsgiveren kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen…"

Ifølge Forseth kan eksempler på avskjedigelsesgrunn være juks med vitnemål, økonomiske misligheter eller upålitelighet - for eksempel det å ta seg fri uten å gi beskjed eller uten å ha en tilfredsstillende grunn.

Du finner mer informasjon om forhold vedrørende oppsigelse både hos Arbeidstilsynet og hos LO.