Statsbudsjettet 2019

Kan bli dyrere hos tannlegen: - Vil ramme dem som trenger det mest

Regjeringen følger ikke forventet prisvekst - og dermed må pasientene betale enda mer.

Regjeringen følger ikke forventet prisvekst - og dermed må pasientene betale enda mer. Foto: NTB scanpix
Regjeringen følger ikke forventet prisvekst - og dermed må pasientene betale enda mer. Foto: NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Statsbudsjettet gir tannhelseregningen til pasientene, ifølge Den norske tannlegeforening.

Dette kommer etter at regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2019 i dag.

Det er egentlig ikke så mye nytt hva gjelder vilkår eller endringer for tannhelsetjenester, men det er også kjernen i kritikken fra tannlegeforeningen.

I årets forslag til statsbudsjett er det hovedsakelig tre punkter:

  1. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å styrke tilbudet til mennesker som har vært utsatt for overgrep eller tortur, eller som har stor angst for tannbehandling.
  2. Takstene på folketrygdens stønadsordninger foreslås prisjustert med i gjennomsnitt 1,7 prosent.
  3. Det foreslås reduksjon i enkelte takster hvor det sendes refusjonskrav utover det som anses å være faglig begrunnet.

- Trygdestønadene svekkes fordi takstene ikke følger forventet pris og kostnadsvekst. Resultatet er at pasientene selv må betale en større del av tannlegeregningen, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

- Rammer pasientene som trenger det mest

Tannlegeforeningen uttrykker at trygdestønadene svekkes til tross for at regjeringspartiene tvert imot har programfestet å styrke ordningene.

- Disse ordningene skal bistå de pasientene som trenger det mest, og at regjeringen nedprioriterer disse ordningene rammer kun pasienten, sier Steinum.

At takstene ikke følger forventet pris og kostnadsvekst gir en innsparing for folketrygden på om lag 23,6 millioner kroner.

I tillegg foreslår regjeringen flere kutt i stønadsordningen:

  • Takstbeløpene for stønad til kliniske og radiologiske undersøkelser foreslås redusert med i gjennomsnitt 5 pst., tilsvarende om lag 13,1 mill. kroner.
  • Takst 604f foreslås fjernet. Taksten er en tilleggstakst ved behandlingskontroller ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Fjerning av taksten vil gi en innsparing på om lag 25 mill. kroner.

- Jeg savner en bedre begrunnelse for disse kuttene, de er rett og slett lite målrettede. Her burde regjeringen gått i dialog med fagmiljøene, sier Steinum.

Tannlegeforeningen uttaler at det er positivt med styrkingen av det tilrettelagte tannhelsetilbudet for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi - selv om de påpeker at størrelsen på tilskuddet på langt nær vil være nok.

Her kan du lese alle artiklene om statsbudsjettet 2019

Lavere enn forventet prisvekst

Departementet skriver selv i stortingsproposisjonen at den foreslåtte økningen på 1,7 prosent er noe lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst.

Totalt vil dette ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innebære en innsparing for folketrygden på om lag 23,6 mill. kroner.

Dette vil ifølge HOD bidra til at de statlige takstene ikke virker prisdrivende i markedet. De påpeker i stortingsproposisjonen at takster for undersøkelse hos tannpleier, tannlege og tannlegespesialist og takster for radiologiske undersøkelser og annet har hatt en særskilt høy utgiftsvekst de seinere åra - som ikke kan forklares i stor økning i antall pasienter som mottar stønad.

Det foreslås også at:

  • De fleste av disse takstene nedjusteres med i gjennomsnitt om lag 5 pst. Dette vil gi en ytterligere innsparing på 13,1 mill. kroner.

  • Videre foreslås det å avvikle takst 604f, en tilleggstakst til behandlingskontroller ved tannregulering (kjeveortopedisk behandling). Takstbrukskontroller utført av Helfo sammenholdt med Helsedirektoratets analyser viser at det langt på vei er unødvendig bruk av denne taksten.
  • Avvikling av takst 604f innebærer at omfanget av takster for behandlingskontroll ved tannregulering reduseres. De aller fleste arbeidsoperasjoner ved behandlingskontroller forutsettes å bli tilstrekkelig dekket innenfor de øvrige fire kontrolltakster, som i 2018 varierer fra 250 kroner til 855 kroner (takst 804f er 140 kroner). Avvikling av takst 604f anslås å gi en innsparing på om lag 25 mill. kroner.

Det har også vært en del debatt rundt et forslag om å avvikle stønad til kjeveortopedi (tanregulering) for de «minst alvorlige tilfellene». Departementet melder at de avventer oppfølging av forslagene i Helsedirektoratets rapport til etter at prioriteringsutvalget har avgitt sin innstilling.

Med andre ord: Det er ingen avklaring på hva som skjer med denne stønaden på nåværende tidspunkt.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!