Kan arve nikotinsug

Vanskelig å stumpe røyken? Forklaringen kan ligge i mors røykevaner før du ble født.

Å bli eksponert for nikotin som foster, kan gjøre permanent røykekutt svært vanskelig senere. Det er konklusjonen til forskere ved Duke Center for Nicotine and Smoking Cessation Research i North Carolina.

Det er kjent at det å bli eksponert for nikotin før fødselen kan endre områder i hjernen som er viktige for læring, minne og belønning.

De amerikanske forskerne har oppdaget at disse forandringene kan programmere hjernen for tilbakefall til nikotinavhengighet, skriver ScienceDaily.

Gravid? Her er ti gode råd for et sunnere svangerskap:

Rotter med røyksug

Forskerne har funnet dette ved hjelp av rotteforsøk. De eksponerte en gruppe drektige rotter for nikotin. En annen tilsvarende gruppe fikk ikke nikotin.

Når rotteungene ble store, fikk de selv styre om og når de ville ha nikotin. De fikk i seg nikotinet ved å trykke ned en spak som ga dem stoffet intravenøst. Hvert trykk ga nikotindoser tilsvarende et drag fra en sigarett.

I starten forsynte rottene seg like mye av nikotinet. Etter en måned fikk de ikke mer nikotin.

Men med det samme dyrene igjen fikk tilgang til stoffet, så forskerne en dramatisk forskjell: Rottene som hadde blitt eksponert for nikotin før fødselen forsynte seg nesten dobbelt så mye som de andre.

De nye funnene får forskerne til å konkludere med at røyking i svangerskapet kan ha flere alvorlige konsekvenser.

- Røyking i svangerskapet kan ha konsekvenser som strekker seg lenger enn lav fødselsvekt og for tidlig fødsel, sier førsteforfatter Edward Levin, professor i biologisk psykiatri.

- Det forårsaker endringer i utviklingen av babyens hjerne og kan vare livet ut.

- Det er lett å slutte å røyke, det kan alle klare. Men å ikke begynne igjen, det er vanskelig for de fleste, sier Levin.

Forskerne konkluderer med at gravide bør kutte røyken. De peker på at det bør foregå uten hjelpemidler som nikotintyggis- eller plaster, fordi disse preparatene også inneholder nikotin.

Tall fra Medisinsk Fødselsregister viser at over halvparten av norske gravide røykere ikke slutter i løpet av svangerskapet.

Mange grunner til røykeslutt

- Det er mange gode grunner til at man skal slutte å røyke under svangerskapet, og disse funnene støtter dette synet, sier Per Meinich, visepresident i Den norske Lægeforening og medlem i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

Han får støtte fra professor Dagny Sandnes ved Farmakologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun mener likevel resultatene må tolkes med forsiktighet.

- Det er mye lettere å få fram slike effekter i dyreforsøk, fordi man bruker høyere doser og utsetter dyrene for en helt annen eksponering enn hva en gravid kvinne vil være utsatt for. Vi kan derfor ikke konkludere med at dette er direkte overførbart til mennesker, men det finnes andre studier som trekker i samme retning som denne, sier Sandnes.

Spørsmål om røykeslutt? Les mer på Lommelegen: