Kan arbeidgiver narkoteste deg?

Britiske selskaper sparer penger ved å sparke dem som har brukt narkotika. Har arbeidsgiver rett til å teste deg?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Release, en britisk veldedig organisasjon som spesialiserer seg på spørsmål om rusmidler, lov og menneskerettigheter, mottok i følge The Guardian fire ganger så mange henvendelser om rustesting av arbeidstakere i de tre første månedene i år som i en tilvarende periode ifjor.

Flere av henvendelsene kom fra arbeidstakere som etter flere år i samme jobb uten forvarsel ble bedt om å avgi blod- eller urinprøve. Dette kom gjerne i kjølvannet av at selskapet hadde annonsert nedskjæringer og tilbudt sluttpakker. Ansatte som ikke sluttet frivillig, ble tilbudt helsekontroll. I noen tilfeller foretok arbeidsgiver en fordekt rusmiddeltest som en del av helsekontrollen.

De som hadde spor etter narkotika i blodet, ble avskjediget. Arbeidsgiver mente at man i slike tilfeller ikke behøvde å betale lønn i oppsigelsestiden. Release mener dette ble brukt som en bevisst nedbemanningsstrategi.

Selger narkotest i butikken

Hver tiende nordmann bruker hasj

Det nye i Storbritannia var at slik testning også var foretatt i bransjer hvor det tidligere ikke var vanlig, som i bank og varehandel. Undersøkelser viser at rundt ti prosent av befolkningen i Norge har brukt cannabis den siste måneden. Siden stoffet er sporbart i mange uker etterpå, ville dette isolert sett gitt bedriftene en billig måte å sparke ti prosent av de anstte på. Uten sluttpakker og til og med uten lønn i oppsigelsestiden.

(I tillegg kommer andre rusmidler enn hasj, men disse er ikke i samme grad sporbare lenge etter at de er inntatt).

Kunne det skjedd her?

I arbeidsmiljøloven står det at det er anledning til slik testing når den er saklig og nødvendig, men flere rettsavgjørelser har gitt bedriftene lite handlingsrom. I oljesektoren er adgangen til rustestning tatt inn i tariffavtalene. Enkelte yrker omfattes også av egne lover hvor rus nevnes, slik som skpisførere, loser, politi og helsepersonell.

Nå skal bilistene narkotestes

Men forøvrig kan ikke arbeidsgiver uten videre teste de ansatte. Et underutvalg til Arbdislivslovutvalget laget en rapport som het "Kontroll og overvåking i arbeidslivet". Den skriver om rustesting:

- Den rettslige adgangen til å gjennomføre slik testing vil bero på en konkret avveining. Dersom det er tale om et særskilt risikoutsatt arbeidsmiljø eller spesielt risikoutsatte stillinger ut fra virksomheten og arbeidets art, vil arbeidsgivers styringsrett antagelig etter omstendighetene kunne gi tilstrekkelig grunnlag for å iverksette slik kontroll.

Dette kan ikke sies å gjelde i en bank. Selv ikke Securitas fikk Personvernnemdas medhold i å rusteste sine ansatte, selv om disse ga skriftlig tillatelse til det.

Men Hanne Marthe Breiviks nevner i sin mastermoppgave i rettsvitenskap blant annet sprengningsbaser og feiere som yrker hvor rustesting kan være lovlig.

Hele rettstilstanden oppsummeres i selve Arbeidslivslovutvalgets innstilling.

Vi elsker kokain

Samtykke ikke nok

En av de interessante sidene ved Securitas-saken var at man ikke kunne teste ansatte som samtykket. Årsaken er naturligvis at det i et ansattelsesforhold kan oppleves en ulikevekt i maktforholdene. Hva er konsekvensene av å nekte? I noen yrker vil nekting føre til at du ikke får en jobb du har søkt. Er du allerede ansatt, kan du bli satt til å gjøre andre ting, eller du kan miste jobben.

Derfor later Peronsvernnemnda bare til å tillegge samtykke vekt når det er gitt i fellesskap, som del av en tariffavtale.

Kommer de med sprøyta?

Arbeidslivslovutvalget skriver at det kan se ut som det er noe mindre adgang for arbeidsgiverne til å rusteste ansatte i Norge enn det er i Sverige, Finland og Danmark. Adgangen er heller ikke blitt større etter at nemnda avga sin innstilling. Derfor er det vanskelig å tenke seg at den praksisen Guardian beskriver fra Storbritannia skal komme hit. Her er nok systemt slik at bare nøkkelpersoner i stillinger hvor rus kan være katastrofalt risikerer testing. Rutinene for testing vil være en del av hverdagen i yrket, og det vil ikke brått dukke opp noen fra ingensteds og kreve blod og urin.