DVD-kampen er i gang
DVD-kampen er i gangVis mer

Kampen om DVD filmene er i gang...

Norsk Videogramforening truer med rettslige skritt mot parallellimport av DVD filmer fra USA, men fra bransjen kommer det sterke innsigelser.

DinSide har i en tidligere artikkel denne uka fortalt at Norsk Videogramforening truer norske forhandlere av filmverk med rettslige skritt hvis de parallellimporterer DVD filmer fra USA. Reaksjonene på artikkelen har ikke latt vente på seg...

Hjemmelen Norsk Videogramforening har påberopt seg i håp om å få stoppet parallellimporten er Åndsverklovens §54. Paragraf 54 er et resultat av et privat lovforslag, og var ment å sikre de norske distributørenes rettigheter når det gjelder filmer som de vil tilby i markedet.

Samtidig er det tatt inn en sikkerhetsventil i loven som skal sikre at norske forbrukere skal beholde muligheten til å få tak i filmer som ikke tilbys her i landet:
"...det er forbudt å innføre eksemplarer....når tilvirkeren ikke har samtykket til innførselen og eksemplar av samme opptak med samtykke av tilvirkeren frembys her i riket". Meningen med forbudsbestemmelsen er altså ikke å hindre tilgjengeligheten av bredde og utvalg i videobransjen.

Lovgivers formål

DinSide tok en prat med Trond Jensrud (Ap), en av initiativtagerne bak lovforslaget.

- Meningen med forbudsbestemmelsen var å hindre en stadig økende parallellimport av CD-plater på begynnelsen av nittitallet. Plateselskapene har enerett på sine artisters salg i Norge og parallelimporten satte denne retten i fare. Parallelimporten tok derfor urettmessig en del av plateselskapenes omsetning. I neste omgang ga dette også mindre penger til promotering av norske artister.

Sett i ettertid mener Trond Jensrud at forbudsbestemmelsen har vært delvis vellykket. På nittitallet har det vært en relativt stor økning i norske plateartister. Dette kan kanskje være et resultat av at de norske selskapene har fått en større del av kaka. Samtidig har prisutviklingen stort sett vært lik fra plateselskapene og fram til detaljistene. Den økte plateprisen skyldes derfor, etter hans mening, antagelig større fortjeneste hos de ulike forhandlerne av musikk, og ikke forbudsbestemmelsen.

Trond Jensrud poengterer også at det aldri har vært meningen å ramme tilgangen av CD-plater eller DVD filmer på markedet. Dette følger også av forbudsbestemmelsens ordlyd. Så lenge ingen har rettigheten til filmen, eller benytter denne, er det altså fritt fram for å importere og selge den videre.

Problemet blir derfor å finne ut hva som kan sies å være det "samme opptaket".

Irritert

Daglig leder hos Akers Mic, Trond Wikborg, er mildt sagt opprørt og har klare meninger mot Norsk Videogramforenings standpunkt.

Siden DVD spillere i USA og Europa er inndelt i ulike soner, og ikke kan lese hverandres plater uten modifisering, kan det ikke være snakk om parallellimport, hevder han. Spillerne og filmene er jo ikke kompatible. Riktignok går det an å modifisere mange av spillerne på markedet slik at de leser begge sonene, men dette leveres ikke standard av produsentene.

For det andre er DVD filmene fra de ulike markedene ofte svært forskjellige. Blant annet blir det i USA ofte utgitt spesialversjoner som har flere tilleggsscener, tilleggsinformasjon osv.

En slik spesialversjon har også ofte bedre bilde og lydkvalitet enn originalutgaven. I tillegg leveres de med andre lydspor og tekstalternativer enn de norske versjonene. Er det da snakk om samme opptaket? I følge Trond Wikborg er svaret et klart nei. Dette kan derfor ikke være parallellimport, og vil ikke rammes av forbudet.

Hva vil skje?

Per i dag står altså partene steilt mot hverandre, og rettstilstanden er uviss. Åndsverklovens ordlyd gir ikke i seg selv et klart svar, siden den kan tolkes i flere ulike retninger. Formålet med bestemmelsen løser nok heller ikke alle problemene som reiser seg. Forbudsbestemmelsen er altså nok et eksempel på at private lovforslag ikke alltid er like godt begrunnet sammenlignet med de lover som har fulgt den "vanlige" tjenestevei.

Det virker derfor som om vi ikke vil få noe endelig svar på striden før Norsk Videogramforening eventuelt velger å gjøre alvor av sin trussel, og bringer saken inn for retten. Det store spørsmålet blir derfor om de våger å gå linen ut, eller om de vil velge å se i gjennom fingrene med dagens "parallellimport". Svaret vil vi antagelig få i de nærmeste månedene. Den som lever får se.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.