Kalkulator: Din nye boligskatt

Det går mot høyere skatt for store boliger, lavere for små og eldre boliger. Med vår Boligskattkalkulator kan du sjekke om dette også gjelder deg.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Finansministeren presenterte i dag sitt forslag til nytt system for boligskatt. Vi har lagt tallene i systemet inn i en ny Boligskattkalkulator.

Billigere for de små

Med kalkulatoren kan du regne ut hvor mye mer eller mindre du er nødt til å betale i boligskatt dersom forslaget går gjennom i Stortinget.

Ta meg til Boligskattkalkulatoren

Konklusjonene er:

  • Det nye systemet gjør det dyrere å eie en stor bolig enn det er nå.

  • De som bor i små, eldre boliger (for eksempel bygårdsleiligheter) får mindre boligskatt.

  • Alle boliger under 85 kvadratmeter unngår boligskatt.

  • Alle boliger under 120 kvadratmeter unngår boligskatt hvis de er mer enn 60 år gamle.

  • Nye boliger over 335 kvadratmeter rammes av en særskilt "kakseskatt".

  • Er boligen minst 60 år gammel, kan den være på 445 kvm før "kakseskatt" setter inn.

Verdien av boligen, eller standarden, spiller med andre ord ingen rolle. Hele det nye boligskattesystemet bygger på areal og alder. En bolig blir heller ikke "ny" i skattemessig forstand av å bli pusset fullstendig opp.

Åtti prosent av gjennomsnittlig byggepris for boliger på landsbasis benyttes som grunnlag, og skal ganges med boligens boareal. Summen som brukes nå er 6.400 kroner.

Det tilkommer et fradrag på en halv prosent per år for boligens alder, inntil 60 år/30 prosent.

I tillegg kommer det et bunnfradrag på inntil 540.000 kroner, før du kommer frem til den nye ligningsverdien.

Fire prosent av den delen av ligningsverdien som overstiger 1,5 millioner kroner inntektsføres.

To prosent av ligningsverdien under 1,5 millioner inntektsføres.

Normalt betaler du 28 prosent skatt av denne inntekten.

Det kommer to rabattsoner

Takstene over vil gjelde omtrent 3/4 av alle boliger i Norge. Men det blir også to soner hvor arealfaktoren vil være henholdsvis 65% og 50% av byggekostnadene for nye boliger. Her blir altså skatten lavere.

Det er ikke avgjort hvor disse to sonene skal ligge, men det ville ikke overraske noen om Vardø er med i den billigste.

Tak for pensjonister

Alderspensjonister og enslige forsørgere som lever av overgangsstønad vil få et inntektstak på 6.000 kroner for ordningen. De skal altså aldri betale mer enn 1.680 kroner i boligskatt.

Eget system for hytter

Kalkulatoren kan ikke brukes for fritidsboliger. For hytter bortfaller bunnfradraget på 540.000 kroner, og innslagspunktet for den høyeste skattesatsen - fire prosent - blir 400.000 kroner. Ikke 1,5 millioner. En skattetakst under 200.000 kroner - altså nye hytter under ca. 33 kvadratmeter - får ingen skatt.

Regjeringens mål er at det nye systemet for boligskatt skal gjelde fra likningen for inntektsåret 2005.

Besøk vår eminente Skattekalkulator.
Prøv også noen av våre andre kalkulatorer.