Kaffe mot skrumplever

Kaffe inneholder et stoff som beskytter mot skrumplever, i følge en ny undersøkelse.

Vi vet alle at leveren ikke er spesielt glad i alkohol. Når leveren ikke har det bra, begynner den å produsere mye fett og leveren fylles med fettvev. Hvis en person forsetter å drikke på dette stadiet blir det arrvev i leveren og leveren blir liten og hard - populært også kalt skrumplever, i følge Lommelegen.

Typiske symptomer ved skrumplever er nedsatt allmenntilstand, avmagring, gulsott, væskeansamling i buken, hevelse over ankler, vektøkning, blod i avføring og oppkast.

Drikker du for mye?

Nå hevder amerikanske forskere at kaffe kan beskytte mot skrumplever, i følge danske Dagens Medicin.

Undersøkelsen er basert på mer enn 125 000 personer fra California, som i perioden 1978-1985 gjennomgikk frivillige helseundersøkelser. De ble også bedt om å fylle ut spørreskjemaer om hvor mye kaffe, te og alkohol de drakk. Under en oppfølging i 2001 hadde 330 personer utviklet skrumplever, 199 av dem på grunn av høyt alkoholforbruk.

Forskerne mener de nå har funnet en omvendt sammenheng mellom inntak av kaffe og risiko for å utvikle skrumplever ved høyt alkoholforbruk. For hver kopp kaffe testpersonene drakk om dagen, ble den relative risikoen for å utvikle skrumplever redusert med 22 prosent.

Forskerne målte mengden med leverenzymer - som antyder leversykdom, hos en del av testpersonene. Hos personene som drakk mye alkohol var enzymnivåene høyere enn gjennomsnittet. Nivåene var imidlertid lavere hos de som drakk både alkohol og kaffe, enn de som bare drakk alkohol.

Det er uvisst hvilket stoff det er i kaffen som beskytter mot skrumplever.

Te hadde derimot ingen effekt på skrumpleveren.

Studien er publisert i tidsskriftet Archives of Internal Medicine

Sjelden sykdom i Norge
Skrumplever er en forholdsvis sjelden sykdom i Norge. Hvert år behandler sykehusene 700-800 tilfeller av leverskader grunnet alkohol. Men det er flere som blir syke av dette hver år.

En tidligere norsk studie fra Folkehelseinstituttet viser også at tre-fire kopper kaffe om dagen kan halvere risikoen for skrumplever.

Nå drikker kvinner mer enn menn!

 

Mozon.no, 25.06.06