Junkmail kan være sunt

En stadig pågang med helserelatert reklame i innboksen kan være helsefrembringende, viser nyere studier fra Canada.

Studiene ble gjennomført over 12 uker på 2598 canadiske kontorarbeidere. Personene som mottok helserelaterte e-post kunne vise til et økt fysisk aktivitetsnivå, samt at de viste mer selvtillitt til å delta i fysiske aktiviteter ved studienes slutt.

Deltakerne som hadde fått helsemail viste i tillegg at de bedre kunne skille mellom gode og dårlige treningsmetoder. De viste også en større åpenhet til endring av kostholdet.

De som mottok e-postene reduserte også sin gjennomsnittlige kroppsmasseindeks (BMI, et mål for mengden kroppsfett). I kontrast viste studiene at den gjennomsnittlige kroppsmasseindeks til kontrollgruppen faktisk hadde økt i løpet av studiene.

Studiene ble gjennomført av forskere ved University of Alberta, Canada, og vil bli publisert i Juli/august nummeret av det medisinske tidsskriftet Health Promotion.

Mozon.no 30.06.2005