Juling som fortjent?

Nordmenn flest liker å irritere seg. Spesielt våre banker og forsikringsselskaper får gjennomgå. Er situasjonen virkelig så svart som det kan høres ut som?

Spørsmålet er ikke lett å svare på. Daglige oppslag i media kan allikevel lett gi inntrykk av at de aller fleste banker, og forsikringsselskaper har sine svin på skogen.

I den siste tida har for eksempel Aftenposten fortalt at forsikringstagere ofte taper store rentebeløp fordi forsikringsselskapene ikke er nøye nok med å utbetale forsinkelsesrenter på forsikringssummen. I tillegg har Storebrand reagert kraftig på at ansatte i visse Sparebank-1 filialer har brukt illojale salgsmetoder for å kapre Storebrands kunder.

Forsikringskunde?
Forsikringskunde? Vis mer

Resultatet er altså nok en uke med negative overskrifter for forsikringsbransjen.

For deg og meg er det irriterende å ikke forstå hva de ulike produktene inneholder, og alt for vanskelig å sammenligne produktene på pris. Resultatet er at vi lett inntar en kritisk holdning når forsikring og banktjenester bringes på banen. Hvorfor må det være slik?

Svaret er selvfølgelig at det ikke bør være slik, og heldigvis gir i hvert fall forsikringsbransjen inntrykk av å gjøre noe med problemet. Les mer om deres forbrukerpolitiske handlingsplanen her. Forhåpentligvis vil vi få se resultatene av handlingsplanen framover.

Det de får tillatelse til å gjennomføre da... Foreløpig har nemlig Konkurransetilsynet avslått innføringen av nytt bonussystem , avslaget er imidlertid anket.

Media svartmaler

Forsikringsbransjen mener at media har mye av skylda for forsikringsbransjens noe frynsete rykte. Norges Forsikringsforbund mener at den stadige fokuseringen på enkeltsaker er med på å gi et skjevt, og ufullstendig, bilde av forsikringsvirksomheten totalt sett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er velvalgte ord, men de må selvfølgelig forstås med bakgrunn i hvor de kommer fra... Dessuten er vel enkeltsaker ofte godt egnet til å vise hva som må forbedres.

På forsikringsbransjens årskonferanse ble det imidlertid presentert tall for å vise at kunder flest blir trodd av, og er fornøyde med sitt forsikringsselskap.

Er fornøyd


Norges Forsikringsforbund har gjennomført en opinionsundersøkelse om forbrukernes holdning til forsikringsnæringen og deres produkter. Undersøkelsen viser at hele 80-95 prosent er fornøyd med sitt eget forsikringsselskap.

Dette er fine tall sett fra forsikringsbransjens side. Det er imidlertid fristende å lure på om de som har blitt spurt faktisk har forstått, eller orket å sette seg inn i all den informasjonen de får tilsendt fra selskapet...

Det gjenstår allikevel mellom 5-20 prosent som er delvis, eller svært, misfornøyd med sitt selskap. Forsikringsbransjen gjør altså lurt i å ta problemet på alvor.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.