Julegave fra Husbanken

Dersom statsbudsjettet blir vedtatt slik det er lagt fram, vil situasjonen for unge i etableringsfasen utvilsomt bli lettere.

Satsingen har vakt jubel både i Husbanken og i kommunene. De fleste bejubler de bebudede tiltakene for de med lite penger her i landet.

Kompensasjon

Men hva skjuler seg bak tallene? Dette er hva vi faktisk kan vente oss.

To milliarder kroner i økt utlånsramme gjør at langt flere av oss kan få etableringslån. Regjeringen har som mål at etableringslån gjennom kommunene skal øke med 50 prosent i 2001. Mellom 10 og 12.000 søkere kan få et ja-svar neste år.

Vi kan også få større lån til både kjøp, bygging og utbedring av bolig. Dette skal kompensere for de galopperende boligprisene i storbyene.

55.000 gir støtte

Grensen for maksimale boutgifter for å få bostøtte, det såkalte boutgiftstaket, planlegges også økt med 5.000 kroner per år. Det utgjør 416 kroner i måneden. Dermed kan du ha årlige boutgifter på 55.000 kroner og fortsatt være kvalifisert til bostøtte. Månedsbeløpet blir da 4.583 kroner.

I tillegg skal det settes i gang bygging av om lag 1.000 nye studentboliger neste år.

Tabellene viser hvordan tilbudet fra Husbanken de seneste årene har sett ut - samt hvilke rammer som skal gjelde for neste år.

Husbankens virksomhet
1998 - 1.halvår 2000

 199819991. halvår 2000
Oppføringslån *7.5158.5305.871
Etableringslån **8.1798.115-
Kjøpslån ***2.0992.288871
Utbedringslån ***7.0179.99911.140
Boligtilskudd ****2.1661.445401
Bostøtte *****96.65697.34299.924
* Antall ordinære boliger med tilsagn. ** Antall saker med tilsagn. *** Antall boliger med tilsagn. **** Antall saker med tilsagn om tilskudd til etablering. ***** Antall husholdninger med støtte 1. termin 1998, 1999 og 2000.
Statsbudsjettet og Husbanken
 1999Saldert budsjett 2000Forslag 2001
Bostøtte1.555.8401.623.0001.577.000
Bolig- og
miljøtiltak
671.967750.500794.300
Husbankens
midler
9.574.12310.864.00012.875.550
Statens bevilgninger til Husbanken. Alle tall i 1000 kroner. Beløpene for 'Husbankens midler' må for eksempel leses i milliarder kroner.