Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Jordmødre er for bøllete

Skremmer og plager folk under seg på arbeidplassen.

Jordmorkulturen må endre seg for å få slutt på bøllete atferd på alle nivåer i yrkesgruppen.

Det er konklusjonen på en femårig studie gjort ved universitetet i Ulster i Storbritannia.

Dette er tegn på at du blir mobbet på arbeidsplassen

Mer av halvparten av 164 jordmorstudenter som var en del av undersøkelsen svarte at de hadde blitt behandlet dårlig på arbeidsplassen. Like mange hadde observert mobbing av andre kolleger.

Én av 12 blir mobbet på jobb

Skremsler og kritikk

Det var som regel andre jordmødre som var bøllete, i hovedsak jordmødre i en ansvarsposisjon overfor studenten.

Jobbing uten mobbing

Den bøllete atferden besto blant annet av skremsler, overdreven kritikk, undervurdering av kompetanse, arbeidsevne og innsats.

De som ble utsatt for plagingen rapporterte om tap av selvtillit og økt angst som følge av dette.

Mobbing eller sunn krangel?

Etterlyser tiltak

Forskerne bak undersøkelsen etterlyser nå tiltak som kan bedre situasjonen. Blant annet mener de jordmødre må analysere sine egen atferd overfor andre.

De vil også at mobbing skal bli et tema under utdanningen, og at studenter skal få opplæring i hvordan de skal takle eventuell mobbing.