Jet tapte

Konkurransetilsynet ville ikke pålegge Shell, Esso og Statoil å levere bensin fra sine norske raffinerier til bensinstasjonkjeden Jet.

Da bensinstasjonkjeden Jet begynte å bygge opp ubetjente stasjoner i Norge i 1990, viste analyser eieren Du Pont foretok, at Norge hadde den høyeste fortjenesten i Europa på markedsføring av bensin. Jets strategi har derfor vært å selge bensin billigere enn andre.

Jet ønsker å tilby priser som er 25 øre lavere enn den konkurrentene oppgir på sine pumper. - Den effektive prisforskjellen skal ligge på rundt 15 øre når man tar hensyn til konkurrentenes rabatter, sier administrerende direktør Bjørn Helge Sørensen i Jet Du Pont Norge AS.

Vil ikke levere

Markedslederne Statoil og Esso fant etterhvert ut at de ikke kunne leve med en konkurrent som lovet deg at du alltid sparte en tier på hver tank du fylte. De har ønsket å matche Jets priser, og dette har ført til at hyggelige priskriger med jevne mellomrom har brutt ut i Syd-Norge.

Fra å ha den høyeste fortjenesten, har norske bensinselgere i flere år nå solgt bensin uten fortjeneste overhodet i store deler av landet. Det er ikke rart de er sure på Jet. Så sure er de, at de har nektet Jet å kjøpe bensin fra sine norske raffinerier. Norske raffinerier produserer omtrent dobbelt så mye bensin som det forbrukes i Norge. Men man har likevel oppgitt kapasitetsproblemer som årsak til at Jet ikke får bensin.

Konkurransetilsynet hjalp ikke

Jet mente dette var en ulovlig forretningsnektelse, begrunnet utelukkende i ønsket om å begrense konkurransen i bensinmarkedet. Man klaget derfor saken inn for Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har nå konkludert med at Jet ikke får medhold i at leveringsnektelsen er ulovig. - Begrunnelsen synes vi er litt uklar, sier Sørensen. - Men i store trekk sier tilsynet at vi har bevist at vi ikke trenger leveransene, siden vi konkurrerer så bra som vi gjør.

Jet har drøyt fem prosent markedsandel i Norge.

Hjelper seg selv i Strømstad

- Det går greit å kjøpe båtlaster med bensin, sier Sørensen. - Problemet er hvor man skal lagre bensinen for å kunne utporsjonere den i billaster. De eksisterende anleggene er ikke til salgs, og folk ønsker ikke nye bensinlagere tett innpå seg. Men vi har nå kjøpt et tidligere beredskapslager i Strømstad av den svenske stat. Det har vi rustet opp de siste månedene, og i juli åpner det.

Det nye anlegget vil senke distribusjonskostnadene for Jet med 40%. At en så agressiv og så kapitalsterk konkurrent som Du Pont nå har fått vesentlig lavere kostnader, er selvfølgelig dårlig nytt for konkurrentene.