Jenter tåler stress best

Tenåringsjenter er bedre beskyttet mot stress enn gutter på samme alder.

Tåler jentene stress bedre? Det er konklusjonen i en amerikansk undersøkelse som viser at jenter ikke opplever den samme økningen i blodtrykket som guttene.

Resultatet ble presentert på International Society on Hypertension in Blacks’ (ISHIB) årlige møte.

Stressende spill
Deltakerne i undersøkelsen besto av 190 tenåringer mellom 16 og 18 år. De hadde normalt blodtrykk. Forskerne ba dem spille TV-spill som besto av konkurranser i en time. Deretter målte de tenåringenes blodtrykk og hjerteslag hvert kvarter i en to timer lang hvileperiode.

Etter hvileperioden spilte de igjen TV-spill. Forskerne analyserte så forandringen i blodtrykket mellom de to periodene.

Jenter og gutter så ut til å reagere likt på stress når det kommer til hjerteslag. Men guttenes blodtrykk økte mer enn jentenes.

- Veldig få studier har rapportert tenåringenes reaksjon til mentalt stress, sier Gaston Kapuku ved Medical College of Georgia i rapporten.

- Jenter har en slags beskyttelse i blodtrykkreaksjonen, sier Kapuku til Reuters Health.

Han sier videre at personer som reagerer med høyt blodtrykk har større risiko for å utvikle hjertelidelser.

Mozon.19.07.2005