Jenter drikker stadig mer

Jenter mellom 15 og 20 år drikker i dag dobbelt så mye alkohol som de gjorde for få år siden. Også guttene drikker mer.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) foretar årlige spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15- 20 år. Resultatene fra 2001 er nå klare og viser at alkoholforbruket blant ungdom har økt dramatisk.

Fra tre til fem liter
I første halvdel av 1990-åra drakk ungdom mellom 15 og 20 år cirka tre liter ren alkohol i året. I 2001 har gjennomsnittsforbruket økt til over fem liter.

Økningen er størst blant jentene. I første halvdel av 1990-årene drakk jentene vel to liter ren alkohol i året, nå drikker de fire liter, med andre ord dobbelt så mye som tidligere.

Men også guttenes forbruk har økt, fra snaut 4 liter ren alkohol i første halvdel av 1990-tallet til omkring 6 liter. Tidligere drakk guttene betydelig mer alkohol enn jentene, nå er forskjellen mindre.

Økningen i alkoholforbruket skutt særlig fart fra 1998, og det gjelder både øl, vin og brennevin. Det ser ut til å være en liten nedgang i forbruket av rusbrus.

I aldersgruppen 15-20 år drikker naturlig nok de eldste, 19-20 åringene, mest. Men forbruket blant de yngste har økt betydelig, til tre liter i året. SIRUS betegner dette som bekymringsfullt

Debutalder 14,5 år
Gjennomsnittlig debutalder har ikke forandret seg - den er fremdeles 14,5 år for å drikke øl, og rundt 15 år for vin og brennevin. Ungdom i Oslo drikker mest.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I følge SIRUS har økningen i den eksperimenterende bruken av narkotiske stoffer stoppet litt opp. Dette gjelder så vel andelen som oppgir at de noen gang har brukt cannabis, som andelen som oppgir å ha brukt sentralstimulerende stoffer. I 1998 hadde om lag ti prosent brukt cannabis i løpet av de siste seks måneder, andelen er den samme i dag.

 

Mozon.no, 28.08.2001