Jeg er gravid. Hva har jeg egentlig krav på?

Hvilke økonomiske rettigheter har du når du blir gravid? Vi forklarer hva du har krav på før, og etter fødselen.

Hvor lenge kan du egentlig ha permisjon, hvor mye vil du få i fødselspenger, og kan pappa også velge å være hjemme? Og hvor mye utgjør egentlig kontantstøtten?

Dette har vært gjennomgangs- temaet i uttallige henvendelser til DinSides Juss-FAQ.

Vi har derfor valgt å gi en samlet oversikt over hvilke ytelser du har krav på.

Du finner svaret på dine spørsmål ved å trykke på lenkene til høyre i artikkelen.

Be om hjelp!

Alle har krav på støtte...
Alle har krav på støtte... Vis mer

Husk at du kan få mer informasjon om de enkelte ytelsene hos trygdekontoret. Alle offentlige etater har veiledningsplikt. Ikke gi deg hvis du møter en lite velvillig saksbehandler.

Trygdekontoret skal også fortelle deg:

  • Om andre stønader du kan få
  • Hvordan du går fram for å få en ytelse
  • Og gi deg hjelp til å sette fram eventuelle klager