Japan: deler ut penger til innbyggerne

Japan skal dele ut 43 milliarder kroner til befolkningen i form av datostemplede penger. Er de ikke brukt innen seks måneder, er de verdiløse.

I et budsjettmøte tirsdag ble det liberaldemokratiske partiet og partiet Nye Komeito enige om å dele ut 43 milliarder kroner til befolkningen i form av tidsbegrensede pengesedler. Grunnen til dette enestående tiltaket, er den unike og merkelige økonomiske situasjonen Japan er i.

Tilliten til japansk økonomi har nemlig totalt fordunstet på hjemmebane. Investeringer, eiendomspriser og aksjekurser har stupt. For å forsøke å stimulere folk til å investere, har sentralbanken senket renten helt til 0.25 prosent. Som om ikke dette er nok, ble det i forrige uke lagt ut et kortsiktig statslån hvor renten ble negativ! Bankene lånte penger av sentralbanken til under null prosent rente.

Låntakerene mottar altså penger som takk for at de har lånt penger i sentralbanken.

Dette har antakelig aldri skjedd tidligere i noe land, og skapte problemer også for regnskapssystemene som blir brukt i bankene. Likevel skaper ikke dette fart nok i økonomien. Det virkemidlet vi kaller "pengepolitikken" har ikke mer å gi. Renten kan ikke settes lenger ned. Regjeringen har derfor også planlagt store skattelettelser.

Problemet med skattelettelser er imidlertid at det er vanskelig å konstruere dem anderledes enn at de som betaler mest skatt får størst skattelette. Og da vil skattelettelsene ha liten effekt, for japanerne er verdensmestere i sparing. Med den fallende tilliten til økonomien, vil folk antakelig bare spare all skatteletten som dermed ikke vil føre til noe økt forbruk og medfølgende økning i produksjon og sysselsetting.

Derfor må man dele ut pengene til folk som forbruker en større del av inntekten. Det er barnefamilier, fattige og pensjonister. De fire gruppene som hver skal få tidsbegrensede pengesedler verdt 20.000 yen (1.230 kroner) er:

  • Barn under 16 år (men foreldrene er mottakerne)
  • Pensjonister over 65 år som på grunn av lav inntekt er fritatt for kommunskatt
  • Uføre
  • Minstepensjonister

Til sammen er det 35 millioner personer som vil motta gaven fra staten.

Det er utbryterne fra det liberaldemokratiske partiet, Nye Komeito, som har foreslått folkegaven. Den inngår nå i budsjettkompromisset med regjeringspartiet.

De tidsbegrensede sedlene kan ikke selges eller veksles inn. De må brukes av mottakeren selv.

Ikke overraskende er det leketøysindustrien som har jublet mest over statsgaven. Over 20 millioner barn får over en tusenlapp hver.