Jager lånehaiene

Regjeringen tar nå affære overfor inkassobransjen, og pålegger inkassoselskapene å senke inkassogebyrene fra 1. mars. Vanlige selskaper må dessuten senke purregebyrene.

Bakgrunnen for reduksjonen er at inkassosatsene har økt kraftig de siste årene.

150 kroner lavere

- Grunnen til dette er at satsene i dag er knyttet til rettsgebyret, og at rettsgebyret har økt klart mer enn den allmenne prisstigningen. Dette har ført til en vanskeligere situasjon for skyldnerne, sier justisminister Odd Einar Dørum i en pressemelding.

Tegning: Anne Angelshaug.
Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

Inkassosatsene skal ikke lenger skal være knyttet til rettsgebyret, men justeres årlig på grunnlag av konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.

Konkret reduseres den såkalte grunnsatsen ved inkasso fra 670 til 520 kroner, altså med 150 kroner.

Lavere sats

Hadde grunnsatsen for inkasso blitt justert etter konsumprisindeksen siden oktober 1989, da inkassoforskriften trådte i kraft, ville den vært på 520 kroner i dag.

Krav under 1.000 kroner har hittil hatt de laveste inkassogebyrene. Nå hever regjeringen denne grensen til 1.250 kroner. Flere krav vil nå bli omfattet av de laveste satsene.

Inkassoloven fastslår at vanlige purregebyrer kan være maksimalt 10 prosent av den nevnte grunnsatsen. Derfor reduseres også disse.

- Purregebyrer, som regningsutstedere tar før inkassoselskapene får sakene, må reduseres slik at de maksimalt utgjør 10 prosent. Purregebyrene går ned fra 67 til 52 kroner, sier rådgiver Tore Fjørtoft i Justisdepartmentets lovavdeling.

Relaterte saker:
Staten hjelper lånehaiene
Ny klagenemnd for inkasso
Lånene som knekker deg
Ta inkassotesten og se om du er i faresonen
Raske penger = dyre penger
Slik unngår du inkassofella
Komplisert kreditt