<strong><a target="_blank" href="http://www.dinside.no/848817/ja-til-piller-nei-til-tobakk">Det kan bli betydelig vanskeligere å få tak i tobakk i Norge. Les hvorfor her</strong>.</a><br />
<br />
 Foto: Colourbox/DinSide
Det kan bli betydelig vanskeligere å få tak i tobakk i Norge. Les hvorfor her.

Foto: Colourbox/DinSideVis mer

Ja til piller, nei til tobakk

Det kan bli lettere å få tak i medisiner, men vanskeligere å få tak i tobakk.

De siste dagene har det blitt foreslått at det skal bli lettere å få tak i medisiner, men vanskeligere å få tak i tobakk.

Dersom forlagene går gjennom og blir vedtatt, vil det bli like vanskelig å få tak i tobakk som alkohol. Mens piller og reseptfrie medisiner vil bli tilbudt som selvplukk i dagligvarebutikkene.

PRISTEST: Billigste handlekurv

Lettere å få tak i medisiner

Det er ikke mange år siden du måtte på apoteket for å kjøpe hodepinetabletter og nesespray. Den tiden er for lengst over, og nå finner du reseptfrie medisiner i de fleste dagligvarebutikker.

Nå går Legemiddelverket ut og foreslår at medisinene skal stå i butikkhyllene på lik linje med de fleste andre varene.

I dag er butikkene pålagt å holde medisinene utilgjengelig for kundene, slik at de bare kan kjøpes om kunden etterspør dette, men Legemiddelverket mener dette er for strengt.

Konkurransetilsynet applauderer forslaget og tror en utvidelse av medisinsalget vil ha en positiv effekt på prisnivået på enkelte medisiner.

– Flere undersøkelser har vist at prisveksten har vært lavere på de legemidlene som har blitt godkjent for omsetning i dagligvarehandelen. Ordningen med legemidler i dagligvarehandelen kombinert med selvvalg medfører et effektivt konkurransepress på apotekene, sier seksjonsleder Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslaget om utvidet omsetning av reseptfrie legemidler er nå til høring, med frist 20. august i år. Statens legemiddelverk foreslår at endringene, dersom de blir vedtatt, skal tre i kraft fra 1. januar 2011.

Strenge tobakk-regler

Et annet forslag, som også luftes for tiden, er å innskrenke mulighetene til å kjøpe tobakksvarer.

Ifølge Stavanger Aftenbland ønsker Helsedirektoratet å innføre en bevillingsordning som innebærer at tobakk får tilsvarende regler som for øl. I praksis betyr det at tobakksvarer som røyk og snus bare vil kunne selges på egne utsalg og med tidsbegrenset salgstid.

Reaksjonene på forslaget har vært mange og delte. Senterpartiet er et av partiene som stiller seg positive til forslaget. Ifølge Aftenposten er deres syn er at skadevirkningene som følge av tobakksbruk kan sammenliknes med skadevirkningene av alkohol, og derfor bør begge rusmidlene ha tilsvarende salgsregler.

Handelsnæringen er derimot ikke særlig glade for forslaget.

- Vi har nettopp gjennomført en større omlegging i forbindelse med forbudet om synlig oppstilling av tobakksvarer. Det er for tidlig å sette i gang noe nytt før vi vet hvordan denne ordningen slår ut, sier Thomas Angell fra Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH), til Aftenposten.

Hva mener du om forslag til endring i salget av medisiner og tobakk. DinSide inviterer til en hyggelig og konstruktiv diskusjon i kommentarfeltet under artikkelen.