IT-akademiet

På IT-akademiet kan du, som navnet tilsier, ta kurs innen informasjonsteknologi. De fleste kursene går over ett år.

IT-akademiet har 27 studiesteder rundt om i landet, så geografisk plassering bør i alle fall ikke være noe problem.

I Oslo er IT-kandidat studiet og webmasterstudiet allerede fulle. Står ikke disse studiene øverst på din liste, eller er det andre studier du kune tenke deg, har du fortsatt gode muligheter til å få dine ønsker om studieplass oppfylt.

Prisene her er imidlertid av de aller dyreste. Webdesign-kurset varer i ni måneder og koster kr. 44.200,-. IT-kandidat kan du bli for 55.000 kroner, og E-handelskurset varer i 10 måneder og koster kr. 72.200,-.

IT-akademiet stiller ingen krav til tidligere utdannelse, men de krever at du har generelle forkunnskaper i bruk av PC og Microsoft Office-programmene.