Irritasjon hos vaktbikkjene

Vi mener det er uheldig med bindingsavtaler, sier Paal Bjønness fra Forbrukerrådet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- I kampen om å nå nye kunder, må selskapene også beholde de gamle.

Bruken av operatørlåser er nok et eksempel på hvordan selskapene ønsker å binde kundene på hender og føtter.

- Forbrukerrådet er generelt svært skeptiske til teleselskapenes bindingsmetoder. Målet vårt er at den rasjonelle forbruker til en hver tid skal kunne innrette seg slik at han drar nytte av det beste tilbudet.

- At bindingsavtalene vanskeliggjør dette er opplagt. En telefon som tilsynelatende virker som et godt kjøp, kan på sikt vise seg å bli en svært ugunstig investering når du finner ut at du er bundet til en operatør i lang tid.

- Et annet problem er beløpet du må betale for å få åpnet operatørlåsen. Når du kjøper en subsidiert mobiltelefon mot at du binder deg til selskapet en viss periode, kan vi snakke om et slags kredittkjøp.

- Det er liten sammenheng i at det skal koste deg 1500 kroner uavhengig av om du har hatt telefonen i 1 eller 11 måneder. Etter mitt syn bør det være en forholdsmessighet i forhold til å kjøpe seg fri fra bindingstiden, avslutter Bjønness.

Urimelig avtalevilkår?

- Alle begrensninger i tilbudet må framgå på en tydelig måte. Du skal vite hva du kjøper. Er telefonen utstyrt med en operatørlås, skal du altså få vite om dette på forhånd, sier Stian Schilvold, førstekonsulent ved Forbrukerombudet.

- Hvorvidt det å utstyre telefonen med en operatørlås er et urimelig vilkår, må imidlertid alltid vurderes konkret. Det kan imidlertid sies at det må foreligge en reell subsidiering av telefonen, ellers vil jo ikke teleselskapene ha noe reelt behov for å binde deg til selskapet.

- Generelt mener også vi at det bør være en forholdsmessighet mellom prisen du må betale for å oppheve operatørlåsen, og hvor lenge du har igjen av sperreperioden. At du må betale en fast sum for å fjerne låsen, uansett hvor lenge du har hatt telefonen kan være et moment som taler for urimelighet, men foreløpig har vi ikke vurdert dette, avslutter Schilvold.