Irritable ungdommer

Stadig flere unge har psykosomatiske plager. Mange norske ungdommer opplever sin helse som dårlig fra de er 11 år gamle. Plagene øker utover i tenårene, og aller mest for jenter. 47 prosent av norske unge jenter føler seg plagsomt irritable en gang i uken.

En studie av mer enn 20 000 unge i alderen 11-15 år fra Norge og tre andre land viser at barn helt ned i 11-års alderen opplever at de har helseplager. De nyeste norske tallene viser en økning i andelen ungdom med helseplager fra 40 til 50 prosent. En nordisk undersøkelse av 10 000 barn og unge viser at stadig flere norske ungdommer har psykosomatiske plager, forekomsten økte fra knapt 16 til vel 25 prosent i perioden 1984 til 1996.

Går ofte til lege
- Det er en bekymringsfullt at en stor gruppe ungdom har mange helseplager og tegn på overbelastning. De går ofte til lege fordi de ser på seg selv som syke. Det er også alarmerende at andelen øker, sier førsteamanuensis Siren Haugland ved seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Bergen. Hun er førstefatter i en studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO), de norske tallene er hentet fra HEMIL-senteret.

Forhold i hjemmet
Haugland opplyser at de psykosomatiske plagene som ungdommene rapporterer om, er symptomer på psykiske forstyrrelser som depresjon og angst. Forholdene i hjemmet kan muligens forklare noen av de mange helseplagene, men Haugland har i tidligere arbeid også lett etter særlige årsaker i skolemiljøet.
- Mange opplever et misforhold mellom kravene som stilles og egne ressurser. Dette kan føre til stress og helseplager. Kravene kan gjelde både skoleprestasjoner og sosiale ferdigheter. Skoler som greier å forbedre skolemiljøet, kan forvente bedre helse hos elevene, sier Haugland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dårlig økonomi og stress
En av årsakene til økningen av psykosomatiske lidelser blant unge i Norden, kan være økte sosiale ulikheter i samfunnet, mener professor i barnehelsevitenskap, Lennart Köhler, som har ledet den nordiske undersøkelsen.
- En annen årsak til forverringen kan være dårligere sosiale ordninger fra det offentlige. Våre tall viser at familier med dårlig økonomi, eller der foreldrene opplever mye stress, rammes hardest. Også barn som har enslige forsørgere er utsatt - kanskje fordi barns helse har sterk sammenheng med mors helse, sier Köhler.

Ukentlige helseplager hos 15-årige jenter, målt per hundre

Hodepine 31

Magesmerter 18

Ryggsmerter 19

Svimmelhet 20

Nedstemthet 29

Irritabilitet 47

Nervøsitet 22

Søvnvansker 29

 

Kilde: Dagens Medisin, Silje Stavik mozon.no 18.04.01