Irritabel tarm en vanlig plage

Irritabel tarm er magesmerter og fordøyelsesplager som ikke har noen åpenbar årsak. Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen er rammet.

Irritabel tarm en vanlig plage

Irritabel tarm er magesmerter og fordøyelsesplager som ikke har noen åpenbar årsak. Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen er rammet.

Av Hanna Hånes

- Vi hører ikke så mye om disse pasientene fordi det er ikke de som snakker mest om plagene sine, sier overlege Lars Tanum ved Diakonhjemmets sykehus.

- Hvorfor kan mianserin, medisiner som vanligvis brukes mot depresjoner og angst, hjelpe for irritabel tarm hos personer som verken har depresjon eller angst?

- Jeg har min egen teori for dette. Vi vet at mye av aktiviteten i magen styres fra magens eget nervesystem. I tillegg styres noe fra sentralnervesystemet, fra hjernen. I tarmen bearbeides alle signalene. Vi vet at stress kan påvirke magen. Min teori er at medisinene blokkerer stressignalene fra hodet, slik at tarmens egenrytme i større grad kommer fram.

Jeg tror at irritabel tarm kan skyldes at man har fått problemer i forbindelse med en stresset livsperiode, siden blir systemet mer følsomt og hodet og hjernen pisker lettere opp tarmen. Det er på en måte gammelt stress om henger igjen. Medisinene kan komme inn og bryte en ond sirkel.

- Hvor raskt virker medisinene?

- Når de benyttes mot depresjon og angst, tar det som regel to-tre uker før de virker. Mot mageplager tar det bare to til sju dager, det støtter teorien om at det må være signaler som blokkeres.

Syk i 20 år, frisk etter tre dager

Tanum har behandlet pasienter som har vært syke i 20 år og som etter noen få dagers behandling er kvitt alle plagene.

- Forklaringen må være at det er negative sirkler som brytes, sier han.

Det finnes bare to medisiner av denne typen på markedet. Det er et gammelt medikament som heter Tolvon og et nyere, Remeron. De tilhører en annen gruppe medisiner enn de såkalte lykkepillene eller nyere antidepressiver i gruppen SSRI.

- Jeg synes at Tolvon eller Remeron bør prøves når en pasient har symptomer på irritabel tarm, og man ikke finner noen åpenbar forklaring, sier Tanum.

- Det er lite forskning på dette området?

- Ja, hadde det dreid seg om hjerte og blodtrykk, hadde det vært noe annet. Irritabel tarm har liten prestisje. Men tall fra USA viser at dette er plager som koster samfunnet mye penger. Irritabel tarm er for eksempel den hyppigste årsaken til at folk søker lege.

Samtalebehandling kan også hjelpe

I sitt doktorgradsarbeid viser Tanum at personligheten kan spille en rolle for utviklingen av irritabel tarm. Personer som holder tilbake sinne, irritasjon og frustrasjon over tid og bærer dette inne i seg, har større risiko for kroniske fordøyelsesplager. Personer med slike personlighetstrekk vil ha mest nytte av at får kombinert behandling, det vil si både medisiner og samtaler med lege eller psykolog.

mozon.no 11.11.01