iPhone service-sjekk trinn for trinn

- Et utdrag fra den første siden på Iphone Service - Quick Guide.

Trinn 1: Walidate warranty

Aller først kontrollerer de at mobilen din er innenfor Apples garantiperiode ved å se på mobilens serienummer.

Trinn 2: Visual inspection

Deretter ser de etter synlige skader på iPhonen, og vurderer disse opp mot eksemplene på skjemaet (se bildet). Synlige skader (f.eks knust skjerm) vil naturlig nok ha avgjørende betydning for om du som kunde i det hele tatt har en garantisak, og ikke minst hvor mye du skal betale.

Trinn 3: Validate functional issues

Hvis mobilen din ikke er så ødelagt at du allerede har fått avslag på garantien, eller beskjed om å betale for reparasjonen går de over til neste trinn. Her skal de prøve å gjenskape problemene du har på mobilen, for så å reinstallere iPhonens software for å se om det løser problemet.

iPhonen blir naturlig nok kun erstattet/byttet ut hvis problemet fortsatt ikke løses.

Trykk her for å komme tilbake til hovedartikkelen!