Investering: Bli rik med studielånet

Nå kommer studielånet. For noen betyr det slutt på nuddelspising og flaskepanting. For andre og rikere studenter, vekker lånet investeringslysten. Vi viser deg hvor du bør plassere Lånekassas penger.

Investering: Bli rik med studielånet

  1. Fond for enhver smak
  2. Studielånet- en gullgruve

Norske studenter får hvert år opptil 67.600 kroner i lån og støtte fra Lånekassa. De fleste studenter er helt avhengig av disse pengene for å kunne leve som student. Men for noen studenter, som overlever på formue, støtte hjemmefra, ved deltidsjobbing eller med andre kreative metoder, er utfordringen å få lånet til å yngle på best mulig måte.

Investering: Bli rik med studielånet

Hvor bør jeg plassere lånet?

Skulle du være en av de heldige som ikke trenger å bruke av studielånet, men har mulighet til å legge de til siden til senere for senere avnytelse, bør du tenke grundig gjennom hvordan du forholder deg til risiko og avkastning.

Boligsparing

De fleste ønsker en eller annen gang å kjøpe bolig. Da er det et godt alternativ å fylle opp BSU kvoten din med studielånet. Lær mer om BSU sparing her.

Du kan spare opp til 15.000 kroner årlig. For å være en risikofri plassering, gir slik sparing en utrolig god avkastning på pengene. Du får fratrekk på skatten for 20% av innbetalt beløp, samtidig som du oppnår en god sparerente.

Sikkert eller sexy?

Sparing og investering er en individuell sak. Personlige preferanser vil alltid være avgjørende i valg av plassering. For en student bør fokuset på sikkerhet avspeile seg i plasseringene du gjør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyrentekonto er trolig en av de sikreste pengeplasseringene du kan gjøre, men den er unektelig veldig lite sexy. Og for en rik student blir det litt vel kjedelig, noe som også avspeiles i en forholdsvis lav avkastning,- bare i underkant av 7 prosent.

- For studenter i denne situasjonen bør sikkerhet stå i sentrum, sier Øyvind Larssen i DnB.. Han mener plasseringer i aksjemarkedet bør være svært velloverveide.

Sikre aksjer

En aksjeindeksobligasjoner (AIO) kan være en god løsning. Denne gir deg muligheten til å ta del i aksjemarkedets avkastning, samtidig som du får full sikkerhet. Problemet er at du med denne typen plassering binder pengene dine opp for lenger tid. Og du vil vanskelig få samlet alle utbetalingene fra lånekassa på samme obligasjon. Les mer om AIO her.

Usikre fond?

Investering: Bli rik med studielånet


Et alternativ er å gå inn i fond. Fordelen med fond i forhold til aksjeindeksobligasjoner er at du ikke er avhengig av å binde deg opp over flere år. Du trenger heller ikke vente til det blir lagt ut en passende obligasjon.

Ulempen er selvsagt at du usikret investerer pengene dine i aksjemarkedet. Dette innebærer en mulighet for at alle pengene dine plutselig kan dunste vekk. Men muligheten er oftest liten.

Fondene settes sammen av mange forskjellige finansielle instrumenter. Det finnes ulike typer fond som hver har sin egen profil til risiko og avkastning. Pengemarkedsfond eller obligasjonsfond gir deg en bedre avkastning enn en bankrente.

Ønsker du litt høyere avkastning, kan du også kombinere ulike typer fond. Hvis du følger lenken oppe til høyre, kan du lese mer om de ulike fondstypene som finnes. Du finner også en artikkel om aksjefond her.

Hva med aksjer?

Aksjer er også en svært god måte å plassere penger på. Over lenger tid har aksjerinvesteringer gitt bedre avkasting enn de flest sammenlignbare plasseringer. Problemet er bare at ved aksjekjøp kan risikoen være stor for å tape pengene. For de fleste betyr dette at investering i enkeltaksjer med studielånet bør unngås.

- Vi anbefaler ikke at en student plasserer pengene sine i enkeltaksjer, beretter Louise Mohn fra stiftelsen Aksjenorge.
- Investeringer i aksjer bør skje med kapital som du har råd til å tape, noe som ikke er typisk for en student, fortsetter Mohn

Konklusjon:

En vanlig sparestrategi er å plassere pengene med litt høyere risiko i begynnelsen. Slik kan pengemengden som forrenter seg forhåpentligvis bli litt større.

Som student får du tilskudd to ganger i året. Hver gang du skal plassere pengene i for eksempel en aksjeindeksobligasjon, må du betale tegningsavgifter. Et godt tips er da å samle opp til et litt større beløp, for eksempel i to år, før du kjøper aksjeindeksobligasjoner. Trolig vil du på denne måten også få lavere tegningskostnader, da disse reduseres ved større innskudd.

Om du tør å ta risikoen ved å plassere pengene i fond underveis, eller foretrekker en trygg høyrentekonto, må du selv avgjøre. Oppsøk banken din. De hjelper deg mer enn gjerne med å sette opp en spareplan. Men ikke glem å sjekke tilbudene fra andre banker også.