Investerer i bolig

Det norske folket kjøpte seg opp på eiendomsaksjer i 2007, mens de solgte seg ut på aksjer generelt.

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) nettokjøpte norske husholdninger i 2007 aksjer for 5,2 milliarder kroner i eiendomsforetak. Samtidig nettosolgte de aksjer for 2,3 milliarder kroner i andre foretak.

Nesten 80 prosent av aksjekjøpene ble gjort i fjerde kvartal 2007.

Gjennomførte emisjoner

Mange norske eiendomsfond er organisert som aksjeselskaper, og disse gjennomførte aksjeemisjoner i 2007. Det var i denne perioden at husholdningene var de mest aktive kjøperne.

Fra og med annet halvår 2006 og gjennom 2007 har husholdningene nettokjøpt aksjer i de VPS-registrerte eiendomsfondene for nesten 10 milliarder kroner, mens andre sektorer har nettokjøpt eiendomsaksjer for rundt 4 milliarder kroner til sammen.

Ved utgangen av 2007 eide husholdningene aksjeverdier i eiendomsfond for nesten 13 milliarder kroner.

Bortfall av IPA

Ifølge SSB kan noe av årsaken til husholdningenes økende interesse for eiendomsaksjer ha sammenheng med bortfall av skattefordeler i pensjonsproduktene livrente og individuell pensjonsavtale (IPA) i 2006.

Et alternativ til denne typen spareprodukter har vært investeringer i eiendomsmarkedet.

Mer om aksjer og fond: