Internett gir økt ungdomsvold

Unge adopterer voldelig atferd fra nettet.

Ungdom bør skjermes mot voldelige innslag, spesielt gjennom  Internett, mener forskerne bak en ny studie.  Foto: colourbox.com
Ungdom bør skjermes mot voldelige innslag, spesielt gjennom Internett, mener forskerne bak en ny studie. Foto: colourbox.comVis mer

Ungdom som blir eksponert for vold gjennom Internett er mer tilbøyelige til selv å bli voldelige. Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet Pediatric, melder msnbc.msn.com

- Denne studien underbygger tidligere teorier om at vold fra tv og Internett har en klar sammenheng med aggressiv og voldelig atferd blant unge, sier Dr. Michele L. Ybarra ved Internet Solutions for Kids in Santa Ana, California.

Les også: Tv-spill gjør hjernen klar for ekte vold

Bør skjermes

Hun legger til at ungdom bør skjermes for denne type eksponering, som et ledd i forebyggende arbeid mot ungdomsvold.

En rekke studier har tidligere sett på mulige sammenhenger mellom ungdomsvold og uheldig voldspåvirkning eksempelvis fra tv og PC-spill, og ifølge the American Academy of Pediatrics skal dette være den viktigste årsaken til vold blant ungdom.

Ungdom som eksponeres for vold over nettet er fem ganger mer tilbøyelige til selv å bli voldelige.  Foto: colourbox.com
Ungdom som eksponeres for vold over nettet er fem ganger mer tilbøyelige til selv å bli voldelige. Foto: colourbox.com Vis mer


Forskerne ved Internet Solutions for Kids så i sin studie på sammenhengene mellom medievold og eksempler på ekstremt voldelig atferd, som involverte knivstikking, overfall og seksuelle overgrep, blant en gruppe på 1.588 ungdommer i alderen ti til femten år. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 13 år, og av disse var 48 prosent jenter.

Fem prosent av ungdommene oppga å ha vært involvert i alvorlige voldshandlinger i løpet av det siste året, mens 38 prosent bekreftet å ha besøkt minst én nettside med innslag av grov vold.

Les også: Ansiktet avslører sinnatagger

Virkelige mennesker

De av ungdommene som oppga at mange av, flesteparten av, eller alle sidene de besøkte på Internett inneholdt "faktiske mennesker som sloss, skjøt eller drepte" var ifølge forskerne fem ganger mer tilbøyelige til å adoptere voldelig atferd enn andre jevnaldrende.

Risikoen for at ungdommene skulle legge seg til en voldelig atferd økte proporsjonalt med mengden av vold de eksponerte seg for, både i form av tv, film, musikk, spill, og gjennom Internett. Effekten viste seg imidlertid å være størst i tilfellene der "ekte" mennesker var involvert.

Les også: Mat avler vold

Forskerne konkluderer med at interaktiv vold synes å ha sterkest effekt på ungdommene, men de er usikre på om det er volden som gjør barna voldelige, eller om det er slik at ungdom som er potensielt voldelige av natur tiltrekkes av vold i ulike medier, og får disse sidene av seg forsterket gjennom voldelig påvirkning. Mest trolig er det en kombinasjon av disse som er tilfellet, skriver forskerne i sin rapport.