Intelligens går i arv

Både personlige egenskaper og intelligens går i arv fra foreldre til barn. Nå har forskere avdekket at dette kan skyldes mengden grå hjernemasse bak pannen.

Intelligens går i arv

Både personlige egenskaper og intelligens går i arv fra foreldre til barn. Nå har forskere avdekket at dette kan skyldes mengden grå hjernemasse bak pannen.

- Vi ble svært overrasket da vi fant at mengden grå hjernemasse i panneområdet var nedarvet, og at dette også kunne forutsi vedkommendes IQ, sier forskeren Paul Thompson ved Califor. nia-universitetet i USA. Studien er publisert i siste utgave av tidsskriftet Nature Neurology.

Thompsom har sammen med finske kolleger undersøkt genmarkører og hjernestruktur hos en gruppe eneggede og toeggede tvillinger. Undersøkelsene avdekket avdekket overraskende likheter i oppbyggingen av hjernen innenfor samme familie. Hjernen er bygget opp på samme måte hos eneggede tvillingpar. Hjerneområder som styrer intelligens og leseferdigheter er helt like. Hos toeggede tvillinger er det forskjeller, men bare om lag halvparten så store forskjeller som man ville finne mellom to tilfeldig utvalgte personer i befolkningen. Eneggede tvillinger fødes med akkurat de samme genene, hos toeggede er halvparten av genene identiske.

Lik oppbygging av hjernens strukturer kan dermed være med på å forklare hvorfor intelligens og personlige egenskaper går i arv, og at hjernesykdommer som schizofreni og noen typer demens, som Alzheimers sykdom, kan gå igjen i flere generasjoner.

Thompson og hans kolleger tok tredimensjonale bilder av hjernen. I tillegg til 20 eneggede tvillingpar undersøkte de 20 toeggede tvillinger av samme kjønn. Foruten panneområdet viste også det området i hjernen som styrer språklige ferdigheter, store likheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hjerneområder som har samme oppbygging hos nære slektninger, er trolig mest utsatt for arvelige sykdommer, mener Thompson.

I Finland finnes det et register på over 9000 tvillingpar. I alt 78 genetiske markører hos disse ble undersøkt og sammenholdt med hjernebilder. Nå arbeider forskerne videre for å kartlegge hvilke hjerneforandringer som skjer under utvikling av sykdommer som schizofreni og demens, for om mulig å påvise hjernesykdommene på et tidlig stadium. Kanskje kan denne forskningen også vise veien til nye risiko-gener.

Også andre nye forskningsrapporter viser at intelligens og personlige egneskaper som for eksempel reaksjonstid, språklige ferdigheter og hvordan man reagerer på stress, er sterkt arvelig.

HH, mozon.no 06.11.2001.