Insulin kan pustes inn

Snart kan diabetikere inhalere insulin i stedet for å stikke seg med sprøyte flere ganger om dagen. Inhalert insulin virker like bra som insulin fra sprøyte.

Astmatikere tar i dag det meste av sine medisiner gjennom munnen. Snart kan de få følge av diabetikere. Inhalasjon-insulin er allerede testet på 72 pasienter i 12 uker, halvparten inhalerte insulin før måltidene, resten forsatte med sine sprøyter. Diabetikerne hadde alle type 1 diabetes, som innebærer at de ikke selv produserer insulin i kroppen. Alt må tilføres med sprøyte.

Resultatene er publisert i tidsskriftet The Lancet, og viser at inhalasjons-insulin virket like fra som insulin fra sprøyter. Både forsøksgruppen og kontrollgruppen fikk like god blodsukkerkontroll

Den insulintypen som ble brukt til inhalasjon, var hurtigvirkende insulin, beregnet til å bruke før måltider. I tillegg må diabetikere ta langsomtvirkende insulin slik at de alltid har noe insulin i blodet. Denne typen insulin finnes foreløpig ikke i sprayform.

Bruk av hurtigvirkende inhalasjons-insulin ville føre til at diabetikere kunne slippe med et sprøytestikk i døgnet, og det ville mange diabetikere si et rungende ja takk til. Den første hindringen er prisen, for man må bruke store mengder inhalasjons-insulin for å få samme virkning som ved sprøyte-insulin, det gjør at inhalasjons-insulin foreløpig er dyrt.

Tidsskriftet The Lancet skriver i en lederkommentar at legemiddelselskapet Pfizer snart offentliggjør en studie på type 2 diabetikere, og at dette kan bli en brukergruppe for inhalasjons-insulin eller inhalasjons-insulin. Type 2 diabetikere produserer insulin selv, men insulinet virker ikke godt nok på kroppens celler. Derfor må mange pasienter supplere med insulinsprøyter. Snart kan det kanskje bli inhalasjonsinsulin i stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mozon.nom 07.02.2001.