Inntektsskatten

Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet gir Jens A (300.000 i årslønn) akkurat like mye i skatt. Økonomisk spiller det ingen rolle hvilket av disse partiene han stemmer på.

Venstre og Fremskrittspartiet er minst skattekåte, og gir mest igjen for penga for både Jens A og Jan H.

Sosialistisk Venstreparti gir faktisk også mer i lommeboka til Jan enn Høyre, Ap, KrF og Sp.

Skatten for Jens A
(300.000 i lønn)

TrygdeavgiftToppskattSkatt
alm. inntekt
Sum skattEndring
I dag23.4001.48552.05276.937 
Ap23.400052.05275.452- 1.485
FrP23.400045.31468.714- 8.223
Høyre23.400052.05275.452- 1.485
KrF23.400052.05275.452- 1.485
Sp23.400052.05275.452- 1.485
SV23.400051.09874.498- 2.439
Venstre23.400047.68071.080- 5.857
Alle tall i kroner. Kilde: Partiene selv.


For Jan gir Høyre mer igjen i lommeboka enn Ap og KrF, som kommer ut likt i vår sammenlikning. Senterpartiet vil gi ham høyest skatt. For Jans inntekt foreslår Frp 29% skatt på allminnelig inntekt.

Skatten for Jan H
(500.000 i lønn)

TrygdeavgiftToppskattSkatt
alm. inntekt
Sum skattEndring
I dag39.00028.48598.532166.017 
Ap39.00024.30098.532161.832- 4.185
FrP39.00020.25095.410154.660- 11.357
Høyre39.00020.25098.532157.782- 8.235
KrF39.00024.30098.532161.832- 4.185
Sp39.00027.00098.532164.532- 1.485
SV39.00025.898,4099.238164.136,4- 1.880,6
Venstre39.0000100.800139.800- 26.217
Alle tall i kroner. Kilde: Partiene selv.


Med et par unntak foreslår partiene at skatten på allminnelig inntekt settes til 28% som i dag. Unntakene er FrP og SV. SV foreslår den generelle satsen satt opp til 29%.

FrP har innført en modell med progressive skattesatser på allminnelig inntekt, og for en inntekt på 300.000 blir satsen 27,8% i følge partikontoret.

Her kan du lese mer om hva partiene foreslår om inntektsskatt.

.

[Ugjyldig objekt (NAV)]