Inkassosak, jeg?

Klarer du ikke å betale regningen? Slapp av, det behøver ikke bety noe at du noen ganger er sent ute. Du har relativt god tid på deg før forsinkelsen fører til at du blir registrert som dårlig betaler. I tiden frem til dette skjer må du imidlertid godta å betale forsinkelsesrenter.

Første bud til alle som ønsker å ha et godt forhold til banken er å ha "rent" rulleblad hos kredittopplysningsbyråene. Dette betyr først og fremst at det ikke er registrert noen betalingsanmerkninger på deg. For de aller fleste av oss er betalingsanmerkning synonymt med inkasso. Hva skal så til for at du blir registrert med inkasso?

Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer og lagrer opplysninger om betalingsmislighold. Når banker eller andre skal vurdere din kredittverdighet i forbindelse med for eksempel lånesøknader, sjekker de byråenes registre. Banken får da informasjon om hva slags type betalingsanmerkning(er) du har.

Det finnes forskjellige typer betalingsanmerkninger, men for de fleste av oss holder det å ha kjennskap til inkasso. De andre anmerkningene er stort sett navn på rettslige skritt etter at inkassobyrået har gitt opp å selv få inn pengene.

IN

IN er bokstavene bankfunskjonæren leter etter når han eller hun sjekker navnet ditt hos kredittopplysningsbyråene. IN står for, ikke overraskende: inkasso.

Hvordan får du inkasso? Når du ikke betaler en regning skal kreditor (den du skylder penger) tidligst 14 dager etter første forfall sende ut purring. Dersom du ikke har betalt denne innen nye 14 dager, kan kreditor sende regningen videre til et inkassobyrå.

Varsel

Før inkassobyrået kan sette i verk tiltak, skal enten kreditor eller inkassobyrået etter kravets forfall ha sendt deg skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk. Varslet skal inneholde en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk at kreditor kan kreve morarenter (som skal dekke kreditors rentetap) og i mange tilfeller erstatning (inkassoloven kapittel VI og morarenteloven).

Du har minst 14 dagers frist til å betale regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. For at inkassobyrået skal registrere regningen som betalt, må betalingsoppdraget være innlevert til bank innen fristens utløp.

Betalingsoppfordring

Dersom du heller ikke betaler etter at fristen i inkassovarselet er løpt ut, får du enda en ny frist. Inkassobyrået må da sende deg en skriftlig oppfordring (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager.

Betalingsoppfordringen skal inneholde:


  • navn på den du skylder penger (fordringshaveren)

  • hva kravet gjelder

  • kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader

  • hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra

  • informasjon om at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving

Rettslig inndriving

Før inkassobyrået endelig kan sette i verk rettslig inndriving, har det altså gått minimum åtte uker siden fristen utløp for den opprinnelige regningen. Men fremdeles har du tid til rådighet før du blir registrert som dårlig betaler.

Etter at inkassobyrået har fått rettslig medhold av namsmann, forliksråd eller domstol for kravet sitt, så skal det gå minimum fire nye uker før registrering kan foretas. Dersom du én måned etter at rettslig skritt ble foretatt, fremdeles ikke har gjort opp for deg, ligger du tynt an. Da har inkassobyrået og kredittoplysningsbyråene lov å å merke navnet ditt med bokstavene IN.

Totalt skal det altså gå minimum 12 uker fra du ikke betalte regningen til du blir registrert med betalingsanmerkningen IN.