Ingen sammenheng mellom stress og brystkreft

Stressrelaterte opplevelser som skilsmisse, død eller sykdom i nær familie, øker ikke faren for at kvinner som har hatt brystkreft kan få sykdommen tilbake. Det fastslår britiske psykologer i en ny studie.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen sammenheng mellom stress og brystkreft
Stressrelaterte opplevelser som skilsmisse, død eller sykdom i nær familie, øker ikke faren for at kvinner som har hatt brystkreft kan få sykdommen tilbake. Det fastslår britiske psykologer i en ny studie.

Av Hege Eilertsen

Tidligere har det vært en utbredt oppfatning at stress kan bidra til sykdommen, og at kvinner som har hatt brystkreft kan få sykdommen tilbake på grunn av følelsesmessige påkjenninger. Men ved Charity Cancer Research UK i England har man - i en ny studie av 222 brystkreftpasienter - ikke funnet noe bevis for at det er en sammenheng mellom stress og faren for at sykdommen kommer tilbake.

Gode nyheter

- Dette er virkelig gode nyheter. Nå kan kvinner slippe å frykte for at dersom noe tragisk skjer med dem, så kommer kreften tilbake, sier Jill Graham som er helsepsykolog ved forskningssenteret.

Forskerteamet har spurt kvinnene ut om stressfulle opplevelser de hadde i året før de fikk kreft, samt de fem påfølgende årene etter at de fikk diagnosen. Teamet har valgt å se bort fra de mer trivielle hendelsene i dagliglivet, og i større grad konsentrert seg om kriser som skilsmisse, eller tap av for eksempel barn eller ektemann. Konklusjonen de har kommet frem til støtter ikke opp om tidligere oppfatninger. Snarere tvert i mot.

- Kvinner som hadde hatt en eller flere stressende livsopplevelser, etter diagnosen, hadde en mindre risiko for gjentagelse enn de som ikke hadde hatt det, sier Graham til British Medical Journal som nylig publiserte studiet.

Oppsiktsvekkende funn

Resultatene i studiet motstrider funn som er gjort i andre, og tidligere undersøkelser, som viser at stress kan øke faren for gjentagelse. Graham mener imidlertid hennes studie både er større, og har en lengre oppfølgingsperiode, enn de andre studiene. Hun argumenterer blant annet med at hun har brukt andre forskningsmetoder.
I løpet av studiet har 54 av de 222 kvinnene opplevd å få brystkreften tilbake. I følge Graham vil opptil en tredjedel av kvinnene få en gjentagelse av sykdommen innen fem år etter at de ble diagnostisert.

Størrelse og type svulst - og om kreften eventuelt har spredt seg til brystene og lymfekjertlene - er faktorer som avgjør faren for gjentagelse.
Brystkreft er den mest vanlige kreftformen blant kvinner. En million kvinner utvikler sykdommen hvert år, på verdensbasis. Behandling, og det at sykdommen oppdages tidlig, øker sjansene for å overleve. Kvinner rådes derfor til å sjekke brystene sine jevnlig for å avsløre mulige forandringer eller svulster som kan gi en indikasjon på kreftsykdom. De aller fleste svulster som oppdages skyldes ikke kreft.

mozon.no 19.06.02