Ingen renteendring i Norge

Pressemelding fra Norges Bank:

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 19. september. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7,00 prosent. D-låns renten holdes også uendret.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at med uendret rente framover er det, slik Norges Bank nå ser det, like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere.