<b>IKKE FULL STOPP</b>: Men rentøkningen kom ikke i dag.
IKKE FULL STOPP: Men rentøkningen kom ikke i dag.Vis mer

Ingen ny renteøkning i dag

Men styringsrenten skal videre opp.

Det ble ingen ny renteøkning fra Norges Banks hovedstyre i dag. Dermed er styringsrenten fortsatt på 1,75 prosent. Det betyr at norske bankkunder trolig ikke vil merke noen økning før i begynnelsen av mai.

- Siden pengepolitisk rapport ble lagt fram i oktober har utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som anslått. Oppgangen hjemme og ute har fått feste, og Norges Bank har satt opp renten i to omganger til 1,75 prosent.

- Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,25 til 2,25 prosent fram til neste rapport legges fram i mars. – Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Hva var renten i 2004? >>>Gjett og se selv!

Ikke lån for mye

Det er imidlertid knyttet bekymring til de stigende boligprisene og for store lån blant husholdningene også hos Norges Bank. Under dagens pressekonferanse peker Svein Gjedrem igjen på skattesystemet som en viktig faktor for at nordmenn låner for mye, og han appellerer derfor til hver enkelts fornuft når det gjelder lån til bolig:

- Folk må passe på, sier Svein Gjedrem i dag.

Han er redd for at bolig- og kredittmarkedet skal være en kilde til ustabilitet i norsk økonomi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktiviteten øker

Prisveksten er nå i underkant av 2,5 prosent. Aktiviteten øker, men det er fortsatt ledige ressurser i norsk økonomi. Veksten i boligprisene er høy, og husholdningenes etterspørsel øker. Eksporten ser ut til å ta seg opp noe raskere enn ventet. På den andre siden kan petroleumsinvesteringene bli lavere enn anslått.

- Arbeidsledigheten er forholdsvis lav, men både sysselsettingen og arbeidsstyrken har falt noe mer enn vi har sett for oss, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Norges Bank registrerer også oppgang i verdensøkonomien, men aktiviteten er likevel lav og arbeidsledigheten høy i USA og i Europa. Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, mens den ser ut til å bli moderat i USA og Europa. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover.

Ingen overraskelse

Beslutningen er helt i tråd med hva som var forventet.

- Jeg blir overrasket hvis det kommer noen renteøkning. Vi fikk jo ganske klar beskjed på forrige rentemøte om at hvis vi ikke får noen sterke oppsideoverraskelser, så ligger det i renteprognosen til Norges Bank at det ikke blir noen renteøkning i februar, sa Erik Bruce, sjefsanalytiker i Nordea, til DinSide i går.

Frykter sterk krone

Et av de viktigste argumentene for å holde den norske styringsrenten nede, er kronekursen. En renteøkning som er for brå i forhold til resten av verden, kan styrke den norske kronen ytterligere og forverre konkurransevilkårene for norsk industri.

At mange av bankene har økt boliglånsrentene som følge av forrige rentemøte, er også et argument for at Norges Bank kunne la renten være i dag. Likevel er tallene for den norske økonomien så sterke at vi må regne med en videre renteøkning i tiden som kommer.

>>>KALKULATOR: Billigste boliglån akkurat nå

Forventer økning i mars

Neste rentebeslutning tas den 24. mars. Da tror de fleste norske makroøkonomer at renten vil stige igjen, men Svein Gjedrem sier på Norges Banks pressekonferanse i dag at det ikke er entydig hvorvidt renteøkningen vil komme i mars eller først i mai.

Ettersom bankene ofte bruker litt tid på å sette opp boliglånsrentene etter en rentebeslutning, og fordi de er pliktige til å varsle deg minst seks uker før en renteheving, vil du trolig ikke merke en renteøkning på boliglånet ditt før i begynnelsen av mai 2010.

Meklerhuset First Securities spår at Norge vil ha en styringsrente på 3 prosent innen utgangen av 2010.

Nytt hovedstyre

Det er Norges Banks hovedstyre som tar beslutningen om renten skal settes opp, ned eller holdes uendret. Fra 1. januar 2010 ble to nye medlemmer oppnevnt i hovedstyret. Det sittende styret består nå av Liselott Kilaas, Brit K. Rugland, Asbjørn Rødseth, Eirik Wærness og Ida Helliesen i tillegg til sentralbanksjef Svein Gjedrem og visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.