Ingen kur mot Alzheimer

Jakten på en kur mot Alzheimers sykdom har pågått i mange år. Men legene er fortsatt langt unna en løsning.

Alzheimers sykdom er en alvorlig diagnose som ofte kommer med høy alder. Over 60.000 nordmenn opp i årene lider av demens, Alzheimers sykdom utgjør over halvparten av disse tilfellene.

Svekker hjernen
Sykdommen starter i den delen av hjernen som styrer kognitiv aktivitet, det vil si områder som arbeider med hukommelse og logikk. Resultatet blir at pasienten viser tegn på senilitet, glemmer vanlige ord og kan ikke gjennomføre vanlige oppgaver.

Over tid kan angrepet på hjernen bli så alvorlig at viktige systemer i kroppen bryter sammen. Det tar gjerne åtte til ti år med sakte forverring av sykdommen før den blir dødelig, noen kan leve med dianosen i over tyve år.

Alzheimer kan derfor være dødelig i seg selv, men som oftest opptrer alvorlige tilfelle av Alzheimers sykdom også sammen med andre lidelser som er typiske ved alderdom.

Slemme proteiner
Kilden til problemene ser ut til å ligge i klumper av proteiner som samler seg i og rundt hjernecellene. Men forskerne er slett ikke sikre på om dette er en årsak til, eller bare en sideeffekt av problemet. Det betyr igjen at ingen vet sikkert hva som skal til for å kunne forebygge eller kurere sykdommen.

Det er derimot noen faktorer som ser ut til å kunne fortelle om din risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Om mange i din familie begynner å rote bort bilnøkler og glemme navnet ditt kan du regne det som et dårlig tegn. Risikoen for å utvikle Alzheimer ser nemlig ut til å ha mye med arveanlegg å gjøre.

Alternativ forebygging
Om det ikke finnes noen kur mot Alzheimer, betyr ikke det at det er umulig å forebygge eller bremse utviklingen av sykdommen. Amerikanske forskere publiserte tidligere i år forskning som viste at store doser C- og E-vitaminer kunne være til hjelp.

Forskerne fulgte i 3 år mer enn 4700 personer over 65 år for å se på sammenhengen mellom daglig bruk av antioksydanter og Alzheimer.

Resultatene foreligger nå og er publisert i fagtidsskriftet Archives of Neurology. De konkluderer med at et daglig tilskudd på minst 500 mg C-vitamin og 400 internasjonale enheter med E-vitamin kan redusere uviklingen av Alzheimer og demens med opptil 78 prosent.

Blant andre tilskudd som kan virke forebyggende nevnes også vitamin B12, folsyre, ginkgo, omega-3 fettyrer og acetylsalicylsyre som finnes i vanlige smertestillende tabletter. De har det til felles at de stimulerer funksjonene i hjernen og sørger for bedre sirkulasjon under topplokket.

Mozon 07.06.2004