Økonomisk uro gir flere problemer, men ståa er bedre enn ved forrige børskrakk
Økonomisk uro gir flere problemer, men ståa er bedre enn ved forrige børskrakkVis mer

Ingen gjeldskrise enda

- Men flere lånekunder vil få problemer på grunn av bankenes løssluppne utlånspolitikk, hevder Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo, i en kommentar til DinSide.

Bankene har enda en gang vært for dristige. En undersøkelse fra Kredittilsynet antyder at over 30 prosent av boliglånene i norske banker finansierer boliger med over 80 prosent av verditaksten.

- Vi har hele tiden anbefalt bankene å ikke låne ut mer enn 80 prosent av verdien, sier Aamo, og forteller at omkring 7 prosent av utlånene går til boliger som finansieres 100 prosent eller mer av verditaksten. - Vi anbefaler alltid at boligkjøpere bør ha en viss egenkapital.

Flere får problemer

Fra 1993 til 1998 har boligprisene steget med 70 prosent. I følge kredittilsynsdirektøren sier det seg da selv at det er en åpenbar risiko for prisfall.

- De som har finansiert boligen uten tilstrekkelig egenkapital, og som av forskjellige grunner må selge boligen når prisene faller, er svært utsatt om prisutviklingen blir negativ. Aamo tror ikke at rentene vil komme ned i på samme lave nivå som vi så i starten av 1998. Derfor er det sannsynlig at flere vil få problemer.

Dersom toppfinansierte boliger må selges i et fallende marked, vil eieren ta med seg deler av gjelden videre, uten at den er knyttet til objekter med verdi. Dette reduserer kredittverdigheten og dermed mulighetene til å kjøpe ny bolig.

Nettofordringer

Når bildet ikke er helsvart skyldes det at husholdningene ikke har nettogjeld slik tilfellet var på slutten av 80-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- De fleste husholdninger har nå ryddigere økonomi enn i åttiårene, forklarer Aamo. - Husholdningene har faktisk nettofordringer. Det er i hovedsak næringslivet som har nettogjeld.

Derfor tror ikke kredittilsynsdirektøren at vi vil få se like mange gjeldsoffre denne gangen som etter krakket i børs- og boligmarkedet på åttitallet.

Normaliserte banktap

Med rentehevingene i august og september har bankene økt marginene sine i forhold til det som har vært regelen de siste årene. Dette har blitt møtt av protester fra både fagbevegelse og forbrukerorganisasjoner.

Dette er imidlertid en helt riktig og nødvendig handling fra bankenes side hevder Aamo:

- De siste årene har bankenes tap på utlån vært unormalt lave, faktisk nærmere null. Med den siste tids endringer på kredittmarkedet må bankene regne med at denne perioden med nulltap går mot slutten uavhengig av hvordan renten utvikler seg. I løpet av ett til to år kan vi grovt anslå at bankene i snitt vil tape omkring 0,5 prosent på utlån. Dette vil ikke gi store problemer på kort sikt, men fortsatt lave marginer vil over tid ikke kunne dekke tapene. Bankene gjør med andre ord det riktige når de hever marginene.