<B>NYE RESEPTER:</B> Du må bruke en smartkortleser for å få tilgang til reseptene dine i fremtiden. Den nye teknologien skal gjøre reseptene sikrere, og redusere faren for feilekspederinger. Foto: Helsedirektoratet
NYE RESEPTER: Du må bruke en smartkortleser for å få tilgang til reseptene dine i fremtiden. Den nye teknologien skal gjøre reseptene sikrere, og redusere faren for feilekspederinger. Foto: HelsedirektoratetVis mer

Ingen elektroniske resepter i nærmeste fremtid

Etterlengtet ordning blir utsatt i minst to til tre år.

For fem år siden startet arbeidet med å gjør resepter elektroniske. Fra neste år skulle ordningen være på plass i mesteparten av landet, men nå er ordningen utsatt.

I forslaget til neste års statsbudsjett kommer det nemlig frem at arbeidet med de nye reseptene tar betydelig lengre tid enn planlagt, og vil ikke være klart over hele landet før tidligst i 2012 eller 2013.

- Det har lenge vært klart at de opprinnelige målene for utbredelse av e-resept var litt vel optimistiske, sier avdelingsdirektør Kristian Skauli i Helsedirektoratet.

DINSIDE: - Hva er årsaken til forsinkelsene?

- Dette skyldes først og fremst forsinkelse i ferdigstillelse av de generelle fagsystemene som brukes særlig på apotek og til dels også på legekontor, forklarer Skauli.

Allerede utprøvd

Ved utgangen av 2010 skulle 60 prosent av landets resepter være elektroniske. Status for oktober 2010 er at bare to kommuner i landet har testet ut ordningen.

Piloteringen startet i Os kommune utenfor Bergen i mai i år, og skal ifølge Helse- og omsorgsdepartementet være svært vellykket. Piloteringen fortsatte i Larvik denne høsten, og også her har utprøvingen vært en suksess.

- Os og Larvik er de første som tar i bruk e-resept. Dette har så langt vist seg vellykket. Når e-resept har vært i bruk i full skala i begge disse kommunene i en tid, skal det besluttes videre utbredelse. Vi jobber nå med å planlegge detaljene for utbredelsesfasen, sier Skauli til DinSide.

DINSIDE: - Når tror du hele landet vil få glede av ordningen?

- Dette er vi ikke helt ferdig med ennå, vi skal planlegge og avklare dette den nærmeste tiden, sier han.

PÅ VENT: I neste års statsbudsjett kommer det frem at ordningen med elektroniske resepter blir utsatt. (Foto: Per Ervland)

>> Flere nyheter om statsbudsjettet 2011 Foto: Per Ervland
PÅ VENT: I neste års statsbudsjett kommer det frem at ordningen med elektroniske resepter blir utsatt. (Foto: Per Ervland)

>> Flere nyheter om statsbudsjettet 2011 Foto: Per Ervland Vis mer


Store fordeler

For pasienter vil det være mange fordeler ved å gå over på et elektronisk system for resepter.

Viktigst av alt er kanskje sikkerheten. Det kan være vanskelig å ha kontroll på hvem som leser papirreseptene dine, med mindre du låser dem inne i en safe. På nettet vil sikkerhetsrutinene være like strenge som ved innlevering av selvangivelse, du må logge inn med et smartkort for å få tilgang til informasjonen om dine resepter.

Et annet pluss er at de nye reseptene sikre at all viktig informasjon er riktig. Det er anslått at 17 prosent av alle utskrevne resepter inneholder feil og mangler av vesentlig betydning for pasientenes legemiddelbehandling. Mange av disse feilene kan trolig unngås, for eksempel ved at det legges inn en sperre i legenes datajournal, slik at det blir umulig å skrive ut resepten uten at alle opplysninger er fylt inn.

LES OGSÅ: Skal hindre reseptfeil

Flere store endringer

Elektroniske resepter er bare et av flere tiltak myndighetene iverksetter for å modernisere helse-Norge.

AUTOMATISK: Du trenger ikke lenger levere egenandelskort for å få frikort.Fra 1. juni i 2010 ble frikort automatisk sendt i posten til alle som har har krav på det. Foto: Kim Jansson
AUTOMATISK: Du trenger ikke lenger levere egenandelskort for å få frikort.Fra 1. juni i 2010 ble frikort automatisk sendt i posten til alle som har har krav på det. Foto: Kim Jansson Vis mer


Et annet tiltak, som allerede er oppe og går i hele landet, er automatisering av frikort. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) kan fortelle at siden ordningen ble innført i juni i år, har 580.000 nordmenn fått tilsendt frikort automatisk i posten.

Det betyr at personer med høye sykdomsutgifter, slipper å ta vare på kvitteringer for å få dekket utgifter utover egenandelsgrensen.

- Den nye ordningen sikrer at alle med rett til frikort får oppfylt rettigheten på en enklere måte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: En million nordmenn vil få frikort automatisk