Ingen blåkveite for gravide

Noen typer blåkveite har kvikksølvnivåer over tillatt grenseverdi. Ammende og gravide frarådes nå å spise blåkveite som er over tre kilo.

Inntaket av blåkveite i den norske befolkningen er lavt, så det er ingen grunn til bekymring for folk flest. Men gravide og ammende bør imidlertid unngå blåkveite over 3 kilo ifølge Mattilsynet.

Prøver av 65 blåkveite er nå analysert ved Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) og viser at enkelte blåkveiter over 3.2 kg hadde høyere nivåer enn grenseverdien.

Et høyt inntak av stor blåkveite over lang tid vil kunne føre til et forhøyet inntak av kvikksølv.

De mest sårbare gruppene for kvikksølveksponering er gravide og ammende, hvor høy kvikksølveksponering i denne perioden kan påvirke fosteret.

Basert på kvikksølvnivåene som er funnet i partiene av blåkveite fra Barentshavet, ser Mattilsynet behov for grundigere undersøkelser av blåkveite fra andre geografiske områder.

Lurer du på hva du kan spise når du er gravid?

Men det er slettest ikke usunt å spise fisk mens du er gravid, tvert imot.

 

 

Mozon.no,07.03.2006