Influensavaksine virker ikke

Influensasesongen er over oss for fullt, og mange er syke til tross for at de har tatt vaksine.

Årets influensavaksine har sviktet, og bare denne uken er 150 000 nordmenn sengeliggende med influensa. Overlege ved Folkehelseinstituttet, Marianne A. Riise Bergsaker, forklarer vaksinens dårlige uttelling på følgende måte:

- Influensaviruset er jo et foranderlig virus som endres fra år til år, og det er bakgrunnen for at man lager nye influensavaksiner for hver sesong. Vanligvis treffer man godt med vaksinen, men i år har en ikke truffet så godt. Grunnen er at de fleste er rammet av et B-virus som er noe forskjellig fra det som er i vaksinen. Derfor har ikke vaksinen beskyttet så godt som ønskelig, sier hun til Mozon.

Lytt til kroppens signaler
Bergsaker legger til at influensavaksinens sammensetning er basert på erfaringer fra forrige års sesong, og Verdens Helseorganisasjon bestemmer hvilke virus som skal inngå i vaksinen. Fremstillingen av vaksinen tar flere måneder, så planlegging av neste års vaksine er allerede i gang.

Er du smittet av influensa, kan du starte behandling med Tamiflu eller Relenza, er rådet fra Folkehelseinstituttet. Ellers er det lurt å ta det med ro og lytte til kroppens signaler.

Et godt ekteskap minsker risikoen for å få influensa, viser ny forskning.

 

Mozon, 10.03.2006