Inflasjonen tar innskuddet ditt!

Om den effektive renten du får i banken er 3,9 prosent, beholder innskuddet ditt akkurat realverdien. Mange banker har lavere innskuddsrente, og du tjener mye mer på å forsere nedbetaling av gjeld.

For at pengene dine skal beholde verdien sin gjennom dette året ved vanlig banksparing, bør du ha en effektiv innskuddsrente høyere enn 3,9 prosent. Etter skatt gir dette en rente på 2,8 prosent, som er nøyaktig det Statistisk Sentralbyrå regner med blir prisstigningen i år. Alle innskuddsrenter lavere enn 3,9 prosent gjør at innskuddet ditt faktisk taper verdi.

Svært lav avkasting

De fleste av de rundt 140 bankene du kan se i vår prisliste, eller beregne avkastingen til gjennom Banksparingskalkulatoren, opererer med en rentesats på bankinnskudd som er like over 3,9 prosent. Norges største bank, DnB, tilbyr for eksempel sine 700.000 privatkunder en innskuddsrente på 4,25 prosent ofr et innskudd på 50.000 kroner. Det gir lusne 0,35 prosent realrente etter skatt.

Mange banker tilbyr også en rente lavere enn 3,9 prosent.

Avdrag er sparing

Det er selvfølgelig mulig å kjøpe andeler i aksjefond eller aksjer direkte. Det finnes også et utall andre spareformer. Men alle innebærer risiko, noe mange mennesker ikke liker. Bankinnskudd er i praksis risikofrie.

Men det finnes en spareform som gir mye høyere avkastning, og som er helt risikofri. Det er å betale ned gjeld. Når du betaler avdrag på boliglånet ditt, blir du eier av stadig mer av den. Du sparer i boligen.

De fleste boliglån løper idag med en rente på fra syv prosent og oppover. Du får trukket fra denne renten i din skattbare nettoinntekt, slik at staten i praksis betaler 28 prosent av rentene. Etter skatt er boliglånsrenten fem prosent.

Gitt at lønnen din øker i takt med prisstigningen, tar også inflasjonen litt av brodden av gjelden fra år til år. I år skal prisene øke med 2,8 prosent, og realrenten på boliglån etter skatt blir dermed rundt 2,2 prosent.

Dette er samtidig den realavkastningen etter skatt man får om man betaler ned gjeld. Ikke så strålende kanskje, men det er langt bedre enn hva noen banker tilbyr som innskuddsrente idag.