Infeksjon kan stoppe kreft

En kraftig infeksjon kan beskytte mot kreftsykdom. Årsaken er at infeksjonen stopper tilvekst av nye blodårer i svulster.

Når kreftsvulster blir større enn to til tre millimeter i diameter, må det vokse fram nye blodårer som kan forsyne svulsten med oksygen og næring. Nå viser det seg at alvorlige infeksjoner kan forsinke og til og med stoppe vekst av kreftsvulster fordi infeksjonen stopper ny blodårevekst.

Forskningen er foreløpig gjort på dyr med føflekkreft, og det er toksoplasmoseinfeksjon som det er testet for. De amerikanske forskere ser nå for seg at man kan hente ut stoffer fra dyr eller mennesker med alvorlige infeksjoner, og bruke disse stoffene som kreftmedisin.

Tidligere har man sett at hvis en kreftpasient får en alvorlig infeksjon, kan kreftsykdommen i noen tilfeller stoppe opp. Forskerne trodde tidligere at infeksjonen på en eller annen måte "vekket" immunsystemet og fikk immunforsvaret til å angripe kreftcellene. Nå ser det ut til at det også må være andre virkningsmekanismer, og at dette er noe så enkelt som oksygenmangel i svulsten fordi bygging av nye blodårer stopper opp.

Det må være. Forskerne ved veterinærhøyskolen, Pennsylvania-universitetet, USA, leter nå etter signalstoffer i blodet som hemmer nydannelsen av blodårer under infeksjoner. De ser for seg at de kan produseres i laboratoriet og brukes i behandling av flere sykdommer, foruten kreft tror man at stoffer som hemmer tilvekst av blodårer også kan brukes i behandling av netthinneskader hos diabetikere og ved endometriose hos kvinner. Innen kreftforskning har man allerede utviklet stoffer som hemmer blodårevekst til kreftsvulster, men disse stoffene har foreløpig ikke vist seg effektive.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forksningsrapporten fra USA publiseres i tidsskriftet Journal of Immunology i midten av mai.

 

Mozon.no, 08.05.2001