Impotent tok ikke signalene

En femti å gammel mann i USA fikk hjerneslag etter Viagra-bruk. Han hadde følt seg rar etter de første Viagra-pillene. - Lytt til kroppens signaler, skriver lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad.

Impotent tok ikke signalene

En femti å gammel mann i USA hadde følt seg rar etter tre gangers bruk av Viagra. To timer etter fjerde pille fikk han et varsel om hjerneslag. Han kjente en vissenhetsfølelse i halve kroppen. Det ga seg for øvrig etter få minutter. Da han seks dager senere på ny tok Viagra, utviklet han et slagtilfelle med lammelser på høyre side.

Dette er en meget viktig historie, ikke først og fremst om Viagra, men om at en skal lytte til kroppen sin, og at leger skal foreta en skikkelig undersøkelse av dem som får dette medikamentet utskrevet. Da denne mannen ble undersøkt etter slaget, mente man et han hadde et svært trangt parti i en av hjernens viktige blodårer. Har man et slikt trangt parti, vil et lite fall i blodtrykket kunne få hele blodstrømmen til å stoppe opp.

Det er svært mye som kan forårsake lette blodtrykksfall, et eksempel er at vi svimler når vi reiser oss litt fort. Dette er noe de fleste mennesker tåler utmerket godt, mens noen altså tåler det dårlig på grunn av feil i blodåresystemet sitt.
Den amerikanske femtiåringen levde med en trussel i hodet. Det hadde vært fint om han hadde tatt de advarslene han fikk, ikke minst da den forbigående lammelsen kom, og gått til legen. Kanskje hadde han et høyt blodtrykk, som legen i alle fall skulle ha påvist i forbindelse med Viagra utskrivingen. Kanskje hadde det kommet til forhold etter at resepten ble skrevet, som gjorde denne mannen mer utsatt ved små blodtrykksfall? Det kan ingen si noe sikkert om.

Sikkert er det likevel at dersom noe først er galt med kroppen vår, kan vi ikke legge skylda på de forholdene som muligens kan ha ført til at det gale ble synlig. Tetthet i blodårer er for eksempel noe som utvikler seg over mange år, som står i sammenheng med røyking, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og flere andre ting.

Det er helt grunnleggende å se på Viagra som et medikament til hjelp for dem som har reisningssvikt. Dette medikamentet skal skrives ut av lege. Legen skal snakke med og undersøke den personen det dreier seg om, for å finne ut om det foreligger noen spesielle grunner til at han ikke skal ha dette medikamentet. Pasienten må på sin side holde legen informert om virkninger og eventuelle mulige bivirkninger av det medikamentet han har fått.
Esben Esther, mozon.no 11.12.2001.