iMarkedet: Kjøp innen rabatten

Ifølge Karl-Inge Eidsvik fra iMarkedet kan du trygt kjøpe for 25.000 kroner.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Betingelsen er at investeringen er langsiktig, det vil si at du må ha is i magen til å sitte på aksjene i minimum ett år, helst lenger.

- Du kan ikke regne med noen rask gevinst, men rabatten du får som privatperson kan likevel gjøre investeringen lønnsom på lang sikt, sier Eidsvik.

- Rabatten utgjør knappe 15 prosent, og du bør holde deg under grensen på 25.000 kroner. Har du lyst til å kjøpe flere aksjer, bør du ha tro på at OPEC fortsatt klarer å kontrollere oljemarkedet, og dermed opprettholde en høy oljepris, avslutter Eidsvik.