Ikke velg uskifte uten å tenke deg om!

Uskifte betyr at skiftet etter dødsfall utsettes, og at den gjenlevende ektefelle nærmest får full disposisjonsrett over avdødes eiendeler. Bruker du retten til uskifte, er det uskifteretten, og ikke arveretten etter avdøde som betyr noe for den gjenlevende ektefelles stilling. Men er det alltid like lurt?

Jusskolen

 1. Ikke velg uskifte uten å tenke deg om!
 2. Sommerjobb: Ikke gå i fella!
 3. Testament for samboere med felles barn
 4. Bedre for samboere?
 5. Tryggere for kausjonister
 6. Til deg som leier
 7. Arveavgift:
  Du kan fritt gi gaver til ukjente, men dine nærmeste får svi
 8. Leier du bolig risikerer du å måtte flytte hvert år!
 9. Arver du gjeld?
 10. Få gratis advokathjelp!
 11. Hva bør du vite om kredittvurdering?
 12. Selskaper må registreres!
 13. Unngå de farlige kausjonsfellene
 14. Skal du kausjonere?
 15. Fem magre år og fri!
 16. Bli kvitt slitsomme telefonselgere!
 17. Fedre umyndiggjøres! Må ha mors samtykke
 18. Kan sjefen tvinge deg på jobb nyttårsaften?
 19. Knock-out på bruktbilselgeren
 20. Angrepille uten resept
 21. Slik får du hund i blokk
 22. Erstatning fra slalåmbakken?
 23. Spar penger - vent med arven
 24. Opsjonsguiden
 25. Har du krav på minstelønn og overtid?
 26. Blakke dot-com selskaper selger dine data til høystbydende!
 27. Strandsonen: Kamp om hver centimeter!
 28. Leier du? Puss opp selv og bli rik!
 29. DinSide gir deg arbeidsavtale!
 30. Ny Husleiekontrakt!
 31. MP3: Er du en skurk?
 32. Sjekkliste for kranglelystne bilkjøpere
 33. Vet du hvem du handler med?
 34. Slett meglerinfo
 35. Frekke kreditorer med urettmessige krav
 36. Bilferie? USA kan ruinere deg
 37. Pasientskadeerstatning: Gjelder ikke privatklinikken!
 38. Alenemor - god butikk!
 39. Kan boligen selges som den er?
 40. Boligselger, skaff tilstandsrapport !
 41. Innboforsikringen - din reddende engel
 42. Boligkjøpere krangler så busta fyker
 43. Færre rettigheter i borettslag
 44. Dette får aleneforeldre
 45. Nabokrangel
 46. Kjør ikke med utenlandske skilter!
 47. Hvem kan jeg låne ut bilen min til?
 48. Alenemødre er spioner
 49. Når noen plutselig dør
 50. Hvordan skrive sitt eget testament?
 51. Fem års reklamasjonsfrist for boligbygger
 52. Mange rettigheter ved kredittkjøp
 53. Glemske bokormer risikerer fengsel
 54. Gode nyheter for kunder med fastrentelån
 55. Forbrukerne glemt i ny lov
 56. Når kravet havner i retten
 57. Inkassosak, jeg?
 58. Hvem får se politimappen din?
 59. Hva inneholder vandelsattesten?
 60. Kan kreve røykfrie ansatte
 61. Ulovlig registrering av forenklede forelegg
 62. Politi og elefanter, glemmer aldri!
 63. Flytt lovlig før fristen
 64. Ordensregler i borettslag
 65. Boplikt - en kamp om millioner
 66. Kan du få sparken ?
 67. Si opp leieavtalen på TV!
 68. Store, stygge staten

Uskifte betyr at den avdødes ektefelle, eller registrerte partner, har en rett til å overta alt hva avdøde eide i såkalt uskiftet bo, selv om ektefellen ikke er enearving etter avdøde. Reglene om uskifte prioriterer altså den gjenlevendes interesser foran arvingenes.

Dette vil allikevel ikke si den gjenlevende ektefellen blir enearving. Uskifte betyr at skiftet (delingen av avdødes eiendeler) blir utsatt. Så lenge uskiftet varer begrenses den gjenlevende ektefellens råderett over uskifteeiendelene. Hadde den gjenlevende ektefellen vært enearving, ville han/hun i stedet vært "eneeier" av alt det avdøde etterlot seg.

Hvem er det som har rett til å sitte i uskiftet bo?

Ikke velg uskifte uten å tenke deg om!

Sålenge den gjenlevende ektefellen ikke er umyndiggjort og ikke er en "økonomisk usolid person" (Arvelovens § 13), har han rett til å sitte i uskifte i forhold til de felles livsarvingene(barn/barnebarn osv.), enten de er umyndige eller myndige.

Det innebærer at enken/enkemannen, må fylle ut, undertegne og sende den lokale skifteretten et skjema om "Melding om uskiftet bo". Skjemaet kan du få ved å henvende deg til din lokal skifterett, eventuelt hos lensmannen eller begravelsesbyrået.

Har du fylt ut skjemaet riktig vil du få tilsendt attest fra skifteretten som bekrefter at du sitter i uskiftet bo. Denne attesten du ta godt vare på, fordi det er den som rettslig legitimerer deg som rette vedkommende til alt hva avdøde var eier av ved dødsfallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den viktigste begrensningen i uskifteretten

Hvis den som dør først har særkullsbarn (eventuelt at avdøde særkullsbarn selv har barn), har den gjenlevende ektefellen bare rett til uskifte når særkullsbarnet samtykker til det. Er særkullsbarnet umyndig, skal en eventuell tillatelse til uskifte gis av Overformynderiet.

Rettsvirkning av uskifte

Når den gjenlevende sitter i uskifte vil dødsboet og gjenlevendes formue smelte sammen til en enhet, og fra da av vil det utad virke som om hele formuen tilhører uskiftepartneren alene.

Uskifteektefellen blir også automatisk ansvarlig for all gjeld som ektefellen hadde ved dødsfallet. Alt som uskifteektefellen eier, og i framtiden blir eier av, vil gå inn i uskifteboet (Arveloven §17).

Før eller siden, og senest ved uskifteektefellens død, må imidlertid boet skiftes. Det innebærer at alt det som under uskiftet har sett ut som uskifteektefellens formue alene, skal deles, slik at formuen til den førsteavdøde omsider vil bli fordelt blant hans arvinger.

Kan uskifte fortsatt anbefales?

Helt til det siste har det vært helt vanlig å anbefale den gjenlevende ektefellen å sitte i uskifte. Uskifteordningen har imidlertid sin bakgrunn i en annen tid. Uskifteordningen ble innført for å styrke de gjenværende enkenes stilling, slik at de kunne dekke sine og familiens levekostnader. Og i en tid da de fleste gifte kvinner var hjemmearbeidende, uten pensjonsrettigheter og utdannelse var dette en hjelp for disse.

I dag er imidlertid virkeligheten en helt annen. Både yngre og eldre enker og enkemenn, får nå som den store hovedregel dekket sine levekostnader gjennom egen arbeidsinntekt, pensjonsordninger eller folketrygden. De behøver derfor ikke å ha uskifteordningen som et ekstra sikkerhetsnett.

I dag er det faktisk mer sannsynlig at den gjenlevende partneren kommer til å øke uskifteformuen, og ikke forminske den. Blir dødsboet skiftet, og ikke overtatt i uskifte, vil denne formuesøkningen tilhøre den gjenlevende ektefellen alene. Pussig nok kan altså den døde ektefellens arvinger få økt arv takket være uskifteordningen, og den gjenlevende ektefellens innsats.

Da blir spørsmålet: Bør man egentlig sitte i uskiftet bo? Det som er helt sikkert er at du må tenke deg godt om før du velger. Ofte vil det nemlig være best å få gjennomført skiftet straks.

For å finne ut om du bør velge å overta boet uskiftet, eller om du skal velge å skifte umiddelbart, kan du trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.