Ikke vær dum: Velg fastrente!

Takket være en uvanlig rentesituasjon får kunder i Lånekassen både i pose og sekk. Sier du ja til tilbudet om fastrente tjener du ikke bare penger, du får også sove bedre i tre år!

Husker du for et år siden? Da var boliglånsrenten og studielånsrenten på rekordlavt nivå. Studielånsrenten var nede i 4,6 prosent og mange boliglånskunder hadde en effektiv rente helt nede i 5-5,5 prosent.

Nå får de fleste med studielån tilbud om rentebinding i tre år til 5,6 prosent. Ikke langt unna fjorårets rekordlave nivå altså. Etter vår mening er dette i seg selv god nok grunn til å slå til.

Og selv om den flytende renten synker med to prosent og forblir der, så kommer du allikevel bedre ut med Lånekassens fastrente. Og ikke nok med det, med fastrente har du i tillegg tryggheten som flytende rente absolutt ikke gir. Og attpåtil har du gevinstmuligheten som oppstår dersom fastrenten stiger - noe den forøvrig allerede har gjort. Slår du til nå, kan du tjene noen lettjente penger ved å innfri fastrentelånet dagen etter at du har sendt inn fastrentekontrakten! Og dersom fastrenten i markedet fortsetter å stige kan du bare sitte på gjerdet og se på at din "papirgevinst" stiger ytterligere.

DinSide økonomi anbefaler derfor ubetinget at du binder nå.

Effekt fra 1. juli

Lånekassens tilbud om fast rente får effekt fra 1. juli 1999. Den flytende renten er 7,8 % fra samme dato. Er du nervøs for å binde kan du vente helt til 10 juli med å takke ja til tilbudet og i mellomtiden følge med på hva som skjer i rentemarkedet.

Fast rente gir full oversikt over hva du skal betale til Lånekassen i tre år framover. Til gjengjeld får du ingen fordel om den flytende renten skulle bli lavere enn den faste, noe vi mener er usannsynlig i overskuelig fremtid. De mest optimistiske ekspertene tror at den flytende renten kan synke to prosent før utgangen av året. Det gir en flytende rente 5,8 prosent i Lånekassen fra årsskiftet. Selv om denne spådommen skulle slå til er fastrenten altså fremdeles lavest!

Sørg for å betale regningene

Stakkars dem som ikke har betalt regningene til Lånekassen. De får nemlig ikke tilbud om å binde renten. Dyrt å være fattig og ustrukturert med andre ord.

Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden og de som er i inkasso og har fått lånet sitt oppsagt må betale det de skylder før de kan søke om fast rente. De som slutter utdanningen nå i vår, får brev med tilbud om å binde renten fra 1. oktober. De som har opplyst til Lånekassen at de skal fortsette i utdanning til høsten, men likevel slutter nå i vår, får bare tilbud om fast rente hvis de ber om det selv.

Alle låntakere som har flytende rente, vil hvert kvartal få tilbud om å binde renten.

Bankenes fastrente per 7. juni

I øyeblikket får du en effektiv fast rente i de fleste norske banker på mellom 6,5 og 7,5 prosent over tre, fem eller ti år:

Neste kvartals fastrente kan du vanskelig spå. Men den flytende vil du vite før du må bestemme deg. Flytende rente i Lånekassen blir nemlig satt ut fra renten på utvalgte statssertifikater to kvartaler før den gjelder. Det betyr altså at renten på disse sertifikatene nå fra april til juli vil bestemme renten som gjelder fra oktober. Første juli vil du altså vite om du kan forvente en betydelig reduksjon i flytende rente. Og du kan faktisk vente med å bestemme deg for fastrentealternativet til da. Lånekassen vil gi fastrente til alle de har mottatt underskrevne avtalepapirer fra innen 10 juli.