Ikke toppscore for norsk barnehelse

Norske barns levekår kommer på sjuendeplass i en ny UNICEF-rapport. Folkehelseinstituttet etterlyser forbedringer.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.comVis mer

WHO-tall viser at Norge bruker flest offentlige helsekroner per innbygger:
Og FN har år etter år kåret Norge til verdens beste land å bo i.

Men når det gjelder norske barns helse og levekår kommer vi på sjuendeplass - bak både Sverige, Danmark og Finland. Dette viser en UNICEF-rapport som sammenligner de 21 rikeste landende i verden, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

Nederland topper tabellen. Også Spania og Sveits scorer bedre enn Norge. Overlege Rannveig Nordhagen ved Folkehelseinstituttet har skrevet en presentasjon av rapporten, sammen med forsker Else-Karin Grøholt.

- De fire nordiske landene som er med burde toppet sammen. Jeg er overrasket over at vi er på sjuendeplass, bak alle våre naboland, sier Nordhagen til Mozon.no.

- Bør kunne forbedre oss

Rapporten viser at få norske barn lever under fattigdomsgrensen. Men når det gjelder skader, røyking, alkoholbruk og mobbing ligger vi altså et stykke fra toppscore. Når det gjelder for eksempel helse og trygghet ligger vi på åttendeplass.

Nordhagen sier grunnen til at vi havner et stykke ned på lista blant annet kan skyldes vaksinasjonsdekning og skader.

- Dette er områder hvor vi burde kunne forbedre oss, sier hun.

Rapporten ser på hvor mange toåringer som har fått vaksine for difteri, kikhoste, stivkrampe, meslinger og polio. Tallene, som stammer fra 2002-2003 viser en dekning på 88 prosent i Norge og 97 prosent i Sverige, Danmark og Finland.

Røyker og slåss

Dette har delvis tekniske årsaker for Norges del, ifølge divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Hun sier at det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK oppgir for lav vaksinasjonsdekning i enkelte kommuner.

- De siste årene er det gjort et stort arbeid for å bedre kvaliteten, sier Nøkleby til fhi.no.

Når det gjelder atferd og risiko har vi heller ingen topplassering, men ligger så vidt over OECD-gjennomsnittet. På dette området kommer Sverige best ut av samtlige nasjoner.
For Norges del trekker det ned at en betydelig andel norske 11-15-åringer har røykt, drukket, sloss eller vært utsatt for mobbing.

Les også: Unge jenter utnyttes i fylla:

- Middels ikke godt nok

Nordhagen peker også på at det fødes flere barn med lav fødselsvekt i Norge enn i Sverige og stiller spørsmål ved om dette kan skyldes røyking. Røyking i svangerskapet har lenge vært en kjent risikofaktor for lav fødselsvekt.

- Det foregår forskning på årsaker til lav fødselsvekt blant annet i Den norske mor og barn- undersøkelsen. Dette er det viktig å finne ut av.

Les mer om røyking i svangerskapet på Lommelegen:

Nordhagen mener Norge også bør rette fokuset enda mer mot kostvaner og fysisk aktivitet.

- Med en økende fedmebølge blant barn, er det ikke godt nok at vi gjør det "middels" her, sier hun.

Hun understreker at indikatorene i undersøkelsen er UNICEFs valg og at andre indikatorer kunne gitt andre resultater.