Ikke spis denne

Helsefarlig å bruke.

Haugen-gruppen tilbakekaller soyasausen Go-Tan glutenfri Soyasaus. Det er funnet spor av stoffet 3-MCPD, som kan gi testikkelskade, skade arvematerialet og redusere formeringsevnen. Stoffet mistenkes også for å være kreftfremkallende.

Tilbakekallingen gjelder alle 250 ml flasker av sausen, uavhengig av batchnummer, eankode eller datomerking.

Du oppfordres til ikke å bruke denne sausen om den befinner seg hjemme hos deg. Du bør levere sausen tilbake der du kjøpte den, eller kaste den. Dette melder Mattilsynet.

Sausen er solgt i butikker som Meny, Ultra, Eur Spar, Spar, Ica, Coop, Obs og Mega.

Internkontroll

Stoffet ble oppdaget under en internkontroll hos produsenten. Stoffet kan være kreftfremkallende på sikt. Det er ikke klart hvordan stoffet er havnet i sausen, men Mattilsynet kategoriserer det som prosessfremkalt stoff - altså stoff som er dannet under produksjonen.

Mye sett i soyasaus

I 2000 nedla Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) forbud mot å importere og selge visse typer soyasaus, på grunn av at mange soyasauser inneholdt for høye nivåer av 3-MCPD. I en analyse av 31 soyasauser på det norske markedet i 2000, fant SNT at to tredeler inneholdt høyere verdier av 3-MCPD enn det som er helsemessig forsvarlig.

SNT nedla da forbud mot å importere eller selge soyasaus med innhold av 3-MCPD over 0,02 milligram per kilo. Ved import må det legges frem analysebevis eller annen dokumentasjon på at soyasausen ikke inneholder 3-MCPD over grenseverdien, som er satt på grunnlag av vitenskapelige vurderinger av hva som er helsemessig forsvarlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kast dette kjøttpålegget
Tilbakekaller sjokolade
Ikke spis dette melet