Ikke som på film

Hovedrollen griper tak i brystet og faller om. Slik er det ofte på film. Men det er ikke nødvendigvis slik du opplever et hjerteinfarkt.

Du har symptomer på hjerteinfarkt. Hva gjør du? Venter for å se om symptomene dempes eller ringer ambulanse?

Riktig svar er å ringe etter ambulanse, da det er viktig å komme til lege så tidlig som mulig. Ikke alle vet dette.

Ikke mye drama
"Hollywood Heart Attack" er filmens versjon av hjerteinfarktet, med Don Corleones dødsfall i The Godfather som kjent eksempel. Mange tror at et hjerteinfarkt skjer som på film, hvor personen rammes brått og intenst, tar seg til brystet og segner om.

- Det skaper godt drama, sier Chris Riedesser ved Heart and Stroke Foundation CPR til Heart and Stroke Foundation.

I virkeligheten er det sjelden like "spennende" som på film. Ifølge American Heart Associations tidsskrift Circulation starter mange hjerteinfarkt med et mildt ubehag midt i brystet. Ikke alle vet at dette kan være tegn på at noe er galt. Mange er dessuten uvitende om hva de skal gjøre hvis noen rammes.

Vet ikke nok
Det er en spørreundersøkelse utført av Harris Interactive som viser folks manglende kunnskap om hjerteinfarkt. Undersøkelsen er gjort for PDL BioPharma, skriver WebMD.

Undersøkelsen inkluderte 2515 amerikanere. Blant disse hadde 1370 selv hatt hjerteinfarkt eller hatt nære venner eller familie som ble rammet.

Deltakerne fikk en rekke spørsmål om hjerteinfarkt, blant annet spørsmålet du svarte på tidligere. Svarte du feil, er du ikke alene. Hele 44 prosent av deltakerne svarte at de ikke ville ringt nødtelefonen straks de opplevde symptomer.

Mange personer som hadde opplevd hjerteinfarkt, fortalte at de ikke hadde ringt etter ambulanse med en gang de ble rammet. Grunnen var at de ikke visste at noe var galt.

Få deltakere kjente til alle symptomene på hjerteinfarkt. Mer enn åtte av ti visste at brystsmerter kunne være infarkt, men få visste om andre symptomer.

Vanlige symptomer på hjerteinfarkt:
- Brystsmerter, gjerne sentralt i brystet

- Smerter i andre deler av overkroppen, som magen, halsen, armene eller skulderbladene

- Kvalme

- Kaldsvetting

- Angst og besvimelse

- Tung pust

Vanligste dødsårsak
Symptomene er ikke alltid tegn på hjerteinfarkt. Mange av smertene ligner hjertekramper, kalt angina. For å være på den sikre siden, er det lurt å kontakte lege ved brystsmerter. Dersom du får et hjerteinfarkt, er det ikke sikkert du opplever alle symptomene ovenfor.

Lommelegen skriver at hjerteinfarkt kommer som følge av for lite oksygen til hjertet. Symptomene varierer, og diagnosen kan være vanskelig å stille. Noen ganger trengs blodprøver og EKG for å finne ut om det er infarkt. EKG er elektrokardiografi, som måler den elekstriske aktiviteten i hjertet.

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 14.500 personer døde av hjerte- og karsykdommer i 2003. 7300 døde av iskemisk hjertesykdom, som blant annet inkluderer hjerteinfarkt. Ifølge Lommelegen opplevde 12.000 personer hjerteinfarkt i Norge i år 2000. Antalet som dør av hjerteinfarkt har falt de siste 25-30 årene. Det er vanligere at menn rammes enn kvinner.

Er du redd for hjerteinfarkt? Her er noen kostråd for å holde deg frisk:

LES MER: Hjerteinfarkt, angina - kostråd

 

Mozon, 25.1.2006