Forsikringsselskapenes sentrale register, FOSS, er den største bøygen for eventuelle svindlere
Forsikringsselskapenes sentrale register, FOSS, er den største bøygen for eventuelle svindlereVis mer

Ikke prøv deg!

Dersom du tilhører en av forsikringsselskapenes uærlige kunder og du i disse magre januartider vurderer en ”liten” forsikringssvindel, bør du vite at selskapene har satt opp et effektivt hinder for deg – med kallenavnet FOSS.

Forsikringsselskapenes Sentrale Skaderegister, FOSS, er norske forsikringsselskapers fremste våpen i kampen mot forsikringssvindel. Årlig avdekker forsikringsselskapene mellom 600 og 800 svindelsaker, og en rekke av disse sakene kan føres tilbake til opplysninger fra det sentrale skaderegisteret.

- Gjennom FOSS oppdager vi alle forsøk på dobbeltinnmelding av skader, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Norges Forsikringsforbund til DinSide.

I tillegg bidrar FOSS til at saksbehandlerne raskt oppdager om en person har flere skadeinnmeldinger enn det som er normalt. En slik situasjon kan danne grunnlag for eventuelle videre undersøkelser fra forsikringsselskapets side.

Får konsekvenser

Haakonsen minner forsikringstakere om konsekvensene ved svindel.

- Ifølge forsikringsvilkårene risikerer du å miste enhver rett til erstatning dersom svindel eller forsøk på svindel blir oppdaget. Også dobbeltinnmelding av skader regnes som svindel.

Haakonsen opplyser videre at halvparten av alle svindelforsøk blir politianmeldt.

Sentralt register

Registeret administreres av Norges Forsikringsforbund, og er ett av flere tiltak for å redusere antall tilfeller av forsikringssvindel.

- Forsikringsselskapenes ærlige kunder, som representerer det store flertallet, er vel tjent med at dette registeret eksisterer, sier Haakonsen.

Når en person melder en skade til et av forsikringsselskapene, melder selskapet skaden inn til skaderegisteret. Har kunden tidligere hatt en skade i et annet selskap som er medlem av Norges Forsikringsforbund, får saksbehandleren umiddelbart informasjon om dette og kan rekvirere en utskrift med kundens skadehistorikk.

Kan ikke brukes uhemmet

Registeret inneholder informasjon om bl.a. kundens fødselsnummer/ foretaksnummer, skadedato, hvilken type skade (f.eks tyveri fra bil), forsikringsselskap og saksbehandlers identitet. Registeret inneholder ingen personopplysninger utover dette. Skader eldre enn 10 år blir slettet fra registeret.

Saksbehandleren vil på bakgrunn av tilbakemeldingen fra registeret, foreta en vurdering av om skadesaken skal gjennomgås nærmere. Registeret er ikke tillatt brukt til annet enn for å avdekke eventuell forsikringssvindel. Det er ikke adgang for selskapene, eller andre, å gå inn i registeret for å sjekke kundens skadehistorikk, utenom ved innmeldt faktisk skade. Datatilsynet utøver kontrollerer at bruken av registeret skjer i overenstemmelse med konsesjonsbetingelsene.

Forsikringsselskapene har i sine forsikringsavtaler gjort kunden oppmerksom på at skader blir registrert i et felles register. Når en ny skade blir lagt inn i registeret, vil kunden spesielt bli gjort oppmerksom på dette. Alle har rett til innsyn i hva som ligger av opplysninger om ens egen person i registeret. Slikt krav om innsyn må skje skriftlig til eget forsikringsselskap.