Ikke nå, kjære: Jeg må vaske først!

Menn vil være sammen med familien, få tilstrekkelig søvn, og så ha sex. Det samme vil kvinnen - men hun vil også lage mat og vaske først.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke nå, kjære: Jeg må vaske først!

Menn vil være sammen med familien, få tilstrekkelig søvn, og så ha sex. Det samme vil kvinnen, - men hun vil også lage mat og vaske først.

Av: Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad

I 1997 laget Norsk Forening for Klinisk sexologi og MMI (Markeds og Media Instituttet) en undersøkelse, der vi blant annet spurte om hvor viktig ulike gjøremål var for å være tilfreds med den daglige tilværelsen. De som svarte hadde fått ulike svar alternativer. De kunne svare at henholdsvis det å vaske og rydde og det å ha sex var meget viktig , ganske viktig , mindre viktig , uten betydning , kan ikke svare/ubesvart .

Dersom vi tillater oss å tolke svarene som det norske folks prioriteringer om hva som er viktig for den daglige tilværelsen, var resultatene som følger:

- Samvær med familie og venner var prioritert som det viktigste av både kvinner og menn, for at de skulle være fornøyde med den daglige tilværelsen. Hele 97% av kvinnene og 89% av mennene så dette som meget viktig eller ganske viktig.

- Andre plassen var det også enighet om mellom kjønnsmajoritetene. 90% Av kvinnene og 86% av mennene fant det å sove/få tilstrekkelig søvn som meget eller ganske viktig.

- På tredjeplass hadde kvinnene tilbereding av mat (72%), men nå ville mennene ha sex/seksualitet (73%).

- Deretter syntes mennene det var tid for å tilberede mat (67%), mens kvinnene ville vaske og rydde (70%). Kanskje hadde avstanden ikke vært så stor om kvinnene hadde villet ha sex etter vaskingen, men da var det lesing som ble prioritert (69%).

Enige men prioriterer forskjellig

Mens mennene altså hadde sex som tredje valg for å være fornøyd med den daglige tilværelsen, setter kvinnene dette på sjette plass. Mennene har vasking og rydding på femte plass (64%), og etter det setter de seg til å lese (57%). Når det gjelder de etterfølgende prioriteringene: gå turer, trimme og mosjonere, se på fjernsyn, gå på kino/teater/konsert, er det ikke andre forskjeller mellom menn og kvinner enn at kvinnene setter turgåingen før trimmingen, mens menn trimmer før de går tur.

Det er ikke sjelden at hjemmelivet for heteroseksuelle blir som statistikken illustrerer. Han vil gjerne ha seksuelt erotisk samvær, men hun har så mye hun først skulle ha gjort. Dette skaper spenning i parforholdet og kvinnenes verden kan fortone seg svært annerledes enn mannens, og vise versa. I realiteten er forskjellen ikke så store. Uttrykt i prosent i forhold til betydning for den daglige tilværelsen, dreier det seg ikke om mer enn seks prosents forskjell i det 70% av kvinnene og 64% av mennene finner vasking og rydding meget viktig eller ganske viktig. Problemet blir altså ikke i oppfatningen av hva som er viktigst, men i hvilken rekke rekkefølge de daglige gjøremålene skal komme.

Rengjøring og kvinnens selvbilde

Den rekkefølgen skaper ikke desto mindre den situasjonen som vi opplever i mange par-terapier og som kommer i denne og i andre undersøkelser, nemlig at vasking og rydding er en kvinnegreie som menn bryr seg lite om. Interessant er det også at kvinnene både får dårlig samvittighet for et uvasket og uryddig hus, samtidig som de ikke oppfatter at menn prioriterer vasking og rydding så høyt som mennene selv sier at de gjør. Det er vår erfaring at dette ofte har med forskjeller i standard å gjøre. Menn lærer oftere enn kvinner, tror vi, at vasking og ryddig er noe som må gjøres i huset for at det skal være trivelig å bo der. Kvinner vil rimeligvis være enig i det, men kvinner har samtidig det rene huset mer som en del av sitt selvbilde enn menn har.

Et uryddig, urent hus blir for henne et uttrykk for kvinnelig utilstrekkelighet, mens for ham blir det et uttrykk for at det var noe annet og viktigere han først måtte gjøre. Det er heller ikke sjelden vi ser at når han først har kommet dit at vaskingen og ryddingen står for tur, og han utfører jobben, vil hun vurdere det han har gjort, underkjenne det, og gjøre det om igjen. Rett som det er, vil dette få henne til å mene at han ikke gjør jobben , mens han vil ha det helt motsatte synet.

Denne motsetningen kan bli alt fra småirriterende til fullstendig ødeleggende i et parforhold, det være seg parforhold med eller uten ekteskaps-pakt.

Fokusér på løsningen, ikke problemet

Om en fokuserer på forskjellene mellom kvinner og menn, kan en se det som om kvinner sitter på Venus og menn på Mars, eller en kan se at det kanskje er riktigere å holde fast på den lille forskjellen (6%).

Slik vi ser det, kunne en løse problemet ved å tydeliggjøre at det dreier seg om små forskjeller i prioritering og at de forskjellene kunne komme til uttrykk i meldinger som disse: Du i dag gjør vi huset rent sammen først og så elsker vi. Etter det ville det være deilig å sitte i hver sin stol og lese , eller: I grunnen har jeg først og fremst mest lyst på en elskovsstund, og etter det kan vi ta på joggedress og vaske huset .

Tilrettelagt av Silje Stavik 26.04.02

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!