Kombinasjon av medisin og alkohol kan blant annet føre til blodsukkerfall, svimmelhet og oppkast.   Foto: Colourbox
Kombinasjon av medisin og alkohol kan blant annet føre til blodsukkerfall, svimmelhet og oppkast. Foto: ColourboxVis mer

Ikke miks dette med juledrammen

Går dårlig sammen.

Piller og alkohol går dårlig sammen og kan utgjøre en stor helsefare - det vet de fleste. Likevel er det mange som mikser medisiner og alkohol.

Ti myter om alkohol

Ifølge en undersøkelse ved Brown University i USA, har to tredjedeler av de som går på reseptbelagte medisiner, drukket alkohol samtidig. Dette har de gjort i alle fall en gang det siste året. Dette viser studien fra universitetet, basert på en undersøkelse av alkohol- og medisinvanene til 8.2000 voksne. Rapporten ble publisert i september 2008.

En av 20 drakk ofte nok til å være i risikosonen for påvirkning.

Farlig pillebruk

Magasinet ConsumerReports.com har sammenfattet en liste med medisiner som utøver en risiko i kombinasjon med alkohol. For alle disse medisinene gjelder at du ikke bør drikke alkohol innenfor 1-2 timer etter at du har inntatt medisinen.

Generelt gjelder det å ikke ta medisiner sammen med alkohol, sjekk pakningsvedlegget på reseptfrie medisiner og snakk med legen din om eventuelle ugunstige påvirkninger som kan oppstå dersom du drikker alkohol samtidig med at du er under behandling av medisiner.

MedisinerVirkestoffer/produkterEffekter
AntihistaminerCetirizin (Zyrtec), deksklorfeniramin, m.fl.Svimmelhet, søvnighet og svekket koordinasjon
AntibiotikaMetronidazol (Flagyl), doksycyklin (Vibramycin), metronidazol (Flagyl), erytromycin (Kvalme, oppkast. Redusert kraft med doksycyklin. Økt intoksikasjon med erytromycin.
AntipsykotikaAripiprazol (Abilify), klorpromazin, klozapin, risperidon (Risperdal), ziprasidon, flufenazin m.fl.Svekket koordinasjon og tenkning. Lavere motstand til medikamentell forgiftning med klorpromazin og flufenazin. Kraftløshet, besvimelse med alle unntatt klorpromazin
AntidepressivaMAO-hemmere som Fenelzin (Nardil) og trisykliske antidepressiva som amitriptylin og nortriptylin.Kraftig og alvorlig blodtrykksøkning med MAO-hemmere. Beroligende og svekket koordinasjon og tenkning med trisykliske
Blodtrykks-senkende medisinerACE-hemmere som kaptopril, enalapril; alfa1-reseptorantagonister som terazosin, doxazosin; kalsiumantagonister som felodipin, nifedipin, verapamilBesvimelse av lavt blodtrykk. Økt alkoholforgiftning med kalsiumantagonister
BlodfortynnereAspirin og warfarinIndre blødning og forverret kontroll på blodlevring
DiabetesmedisinerSulfonylureaderivater som glipizid; og metforminBlodsukkerfall, svimmelhet og oppkast med sulfonylureaderivater. Økt risiko for livstruende oppbygging av melkesyre med metformin
SmertestillereIkke-steroide antiinflammatoriske midler som ibuprofen, naproksen og aspirin. Paracetamol som Panodil, Paracet etc.Indre blødninger med Ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Leverskade med paracetamol.
SovemedisinerBenzodiazepinliknende hypnotika som zolpidemOverdrevent beroligende og økt risiko for uventet nattlig oppførsel
Informasjonen er hentet fra Consumer Reports. Vi tar forbehold om feil og endringer. Merk: Dette er ikke en fullkommen liste over alle preparater som kan gi bivirkninger i kombinasjon med alkohol. Spør legen din om du er i tvil.